Kế hoạch dự án tiếp thị Template Kế hoạch dự án tiếp thị

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 48,7 KB
  • Lượt xem: 348
  • Lượt tải: 320
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Nhân viên phụ trách về thông tin hoặc doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu này để theo dõi vật chuyển giao của kế hoạch tiếp thị hoặc dự án của họ.

Kế hoạch dự án tiếp thị

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Ứng dụng liên quan và thay thế