Kế hoạch năm học đại học Template Kế hoạch năm học đại học

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 52,8 KB
  • Lượt xem: 481
  • Lượt tải: 442
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Dùng mẫu này để theo dõi các lịch hẹn hàng ngày của bạn trong định dạng hàng năm, dễ đọc.

Hãy bấm vào các ngày riêng lẻ để có thông tin chi tiết. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm Bật Macro khi được nhắc trong khi đang tải xuống.

Kế hoạch năm học đại học

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Ứng dụng liên quan và thay thế

0 Bình luận
Sắp xếp theo