Kutools for Excel (Personal)

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,9 MB
  • Lượt xem: 798
  • Lượt tải: 765
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7, Vista. Office 2007, 2010
Giới thiệu

Làm việc với Microsoft Excel, bạn sẽ nhận thấy là các thao tác luôn được lặp đi lặp lại, đặc biệt là khi làm việc với biểu đồ, bảng biểu, báo cáo. Kutools for Excel chính là công cụ bạn cần để chấm dứt tình trạng đó.

Bên cạnh các chức năng thường được sử dụng của Microsoft Excel, phần mềm giúp tăng cường và bổ sung các chức năng tiên tiến hơn để dễ dàng hoạt động trong Excel. Ví dụ, bạn có thể kết hợp bảng và ô, loại bỏ các ô trống cũng như làm các hành động hàng loạt chỉ với một cú nhấp chuột trong Microsoft Excel.

Các tính năng chính:

Tối đa hóa Workspace

Cung cấp 4 cách để tối đa hóa không gian làm việc của bảng tính hiện tại.

Quản lý Workbook

- Kết hợp nhiều bảng tính Excel

- Phân chia các bảng tính Excel hiện tại

- Tự động lọc các bảng tính Excel trống và ẩn

Quản lý bảng tính

- Sắp xếp bảng của Workbook hiện tại theo thứ tự chữ cái.

- Đổi tên bảng tính hàng loạt

- Copy/New Worksheets hàng loạt

- Xóa bảng tính trống

Công cụ phổ biến

Cung cấp các tính toán phức tạp, sao chép đường dẫn tập tin hiện tại, sao lưu tập tin, mở thư mục, tự động mở bảng tính hiện tại

Xem Tools

Hiển thị hoặc ẩn các thanh Ribbon, di chuyển theo chiều dọc hoặc ngang, Sheet tab, Status Bar và Zero Value

Chọn Công cụ

Có sẵn để chọn Max/Min cell, tất cả các bảng tính, tất cả các bảng trống

Công cụ Visibility

- Ẩn các bảng tính bảng tính không hoạt động

- Ẩn theo phạm vi, workbooks và worksheets

Công cụ xóa

Xóa các đối tượng cụ thể từ bảng tính hiện tại của Excel.

An Nhiên (theo Detong Technology LTD)

Liên kết tải về