Kvisoft PDF Merger Kết hợp nhiều file PDF thành một file lớn

Tải về

3 (1) Kvisoft Co Dùng thử 488 Dung lượng: 1,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Kvisoft PDF Merger là một tiện ích tiện dụng và đáng tin cậy được thiết kế để cho phép bạn kết hợp nhiều file PDF thành một file lớn hơn.

Nó cho phép bạn kết hợp các file PDF một cách dễ dàng bằng 4 phương pháp kết hợp khác nhau, thiết lập properties và bảo mật cho file PDF kết hợp. Với sáp nhập này, các tài liệu PDF của bạn tổ chức, lưu trữ, in hàng loạt, gửi nhiều email.

Kvisoft PDF Merger

Tính năng:

• Nhập nhiều tài liệu PDF (bao gồm mật khẩu bảo vệ) để kết hợp chúng thành một file PDF duy nhất.

• Nhập nhiều hình ảnh (*. png, *. bmp, *. jpg, *. jpeg, *. gif, *. wmf, *. emf) để kết hợp chúng thành một file PDF.

• Hợp nhất tất cả các trang PDF theo quy định.

• Hủy bỏ PDF/hình ảnh theo ý muốn của bạn.

Yêu cầu:

• Pentium III/Athlon 256MHz hoặc cao hơn

Hạn chế:

• Watermark trên các tập tin đầu ra.

• Nag màn hình

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 494
  • Lượt tải: 488
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm