Alive PDF Merger 1.2.0.6 Kết hợp nhiều tập tin PDF

Tải về
3 (1) AliveMedia Dùng thử 106

Alive PDF Merger là công cụ kết nối nhiều file PDF thành một tài liệu duy nhất. Công cụ còn được sử dụng để chuyển đổi các tập tin hình ảnh của bạn vào tài liệu PDF với số lượng lớn.

Alive PDF Merger

Tính năng chính:

 • Sử dụng các phương pháp kết nối đặc biệt để sắp xếp lại các trang của tập tin PDF. Bạn có thể trộn, đảo ngược và lặp lại các trang của tài liệu gốc.
 • Hỗ trợ hầu hết các định dạng hình ảnh phổ biến *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.tif, *.png, *.jp2, *.j2k, *.psd, *.pcx, *.dcx, *.DIB, *.RLE, *.TGA, *.PBM, *.PGM, *.PPM, *.ICO, *.PCD, *.WMF, *.EMF, *.CUR.
 • Cho phép bạn chuyển đổi các tập tin hình ảnh vào tài liệu PDF đầu ra.
 • Có khả năng thêm, chèn, xóa, sắp xếp, sắp xếp lại, tổ chức và quản lý các trang và hình ảnh theo nhu cầu của bạn.
 • Bạn có thể tùy chỉnh các thuộc tính và thiết lập user và mật khẩu chủ sở hữu với mã hóa 128bit mạnh mẽ để bảo vệ các tài liệu PDF.

Yêu cầu hệ thống:

 • CPU 366 MHz hoặc cao hơn.
 • RAM 64 MB.
 • Ổ cứng trống 50 MB.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.2.0.6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,5 MB
 • Lượt xem: 133
 • Lượt tải: 106
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm