LAN Search Pro

Tải về

3 (1) SoftPerfect Miễn phí 512 Dung lượng: 861,3 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/2008/Vista64/7/7x64

LAN Search Pro là một tiện ích miễn phí, nhanh chóng tìm kiếm các tập tin trên mạng LAN. Bạn có thể tìm kiếm theo tên tập tin cụ thể hoặc theo định dạng tập tin (Ví dụ như tất cả các file MP3).

LAN Search Pro

Bên cạnh khả năng tìm kiếm tập tin, LAN Search Pro cung cấp tính năng cho phép bạn sao chép, di chuyển, đổi tên ...Ngoài ra, còn giúp bạn sắp xếp, phân loại, lọc kết quả tìm kiếm.

LAN Search Pro

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 861,3 KB
  • Lượt xem: 542
  • Lượt tải: 512
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/2008/Vista64/7/7x64
Liên kết tải về
Link Download chính thức: