LAN Search Pro

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 861,3 KB
  • Lượt xem: 527
  • Lượt tải: 509
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/2008/Vista64/7/7x64
Giới thiệu

LAN Search Pro là một tiện ích miễn phí, nhanh chóng tìm kiếm các tập tin trên mạng LAN. Bạn có thể tìm kiếm theo tên tập tin cụ thể hoặc theo định dạng tập tin (Ví dụ như tất cả các file MP3).

LAN Search Pro

Bên cạnh khả năng tìm kiếm tập tin, LAN Search Pro cung cấp tính năng cho phép bạn sao chép, di chuyển, đổi tên ...Ngoài ra, còn giúp bạn sắp xếp, phân loại, lọc kết quả tìm kiếm.

LAN Search Pro

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo