Lighten PDF to Word Converter for Mac 2.0.0 Chuyển đổi PDF sang Microsoft Word

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.0.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 12 MB
 • Lượt xem: 95
 • Lượt tải: 86
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.6 or later
Giới thiệu

Với Lighten PDF to Word Converter, bạn có thể chuyển đổi PDF sang Microsoft Word (.docx) một cách dễ dàng để chỉnh sửa mà không cần mất nhiều thời gian copy hay paste. Lighten PDF to Word Converter giữ cho kiểu font, màu sắc, kích thước, bảng, đồ họa bố cục trang như ban đầu.

Các tính năng:

- Chuyển đổi chính xác tuyệt hảo

- Hiệu quả cao hơn

- Chuyển đổi file PDF bị hạn chế

- Hỗ trợ PDF với việc sao chép in ấn

- Xem trước các file PDF trước khi chuyển đổi

Lighten PDF to Word Converter

Phương Lan

Liên kết tải về