Little Disc Plus for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,1 MB
  • Lượt xem: 1.379
  • Lượt tải: 1.375
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.5.6 Intel
Giới thiệu

Little Disc+ rất chuyên nghiệp trong việc lưu trữ bản sao ổ cứng và các file. Chương trình này cho phép người dùng có thể chuyển đổi (BIN, DAA, DMG, GBI, IMG, ISO, MDF, NRG, SPARSEBUNDLE, SPARSEIMAGE, TOAST, UIF), tạo (DMG, ), làm ra (CDR, DMG, IMG, ISO, SPARSEBUNDLE, SPARSEIMAGE), chia nhỏ (DMG) của file sao lưu ổ cứng. Little Disc+ cũng có thể đọc và giải nén các file lưu trữ (.7z, .tar, .rar, .zip, bz2, ...). Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chương trình này để nén các folder thành các file nén lưu trữ (.7z, .gz, .zip, .bzip, .tar) cùng với (hoặc không cần) mật khẩu mã hóa. Bạn có cần phải gắn kèm một file đồng ý tuân theo các điều khoản thỏa thuận (SLA.r) vào một file sao lưu DMG? Little Disc+ cũng sẽ thực hiện việc này rất nhanh chóng và dễ dàng.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.