LiveWare Manager for Android Quản lý các phụ kiện trên Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 669
  • Lượt tải: 653
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

LiveWare Manager cho phép bạn kết nối các ứng dụng với các phụ kiện trên điện thoại Android. Sử dụng tai nghe, loa của bạn hoặc bộ sạc để bắt đầu bất kỳ một ứng dụng hoặc kinh nghiệm như các phụ kiện thông minh LiveView, tai nghe với SmartKey hoặc đa phương tiện LiveDock. LiveWare Manager sẽ tìm thấy, cài đặt và quản lý các ứng dụng này. Với LiveWare Manager các phụ kiện thông minh của bạn sẽ tương tác với các ứng dụng khi bạn cần. Các ứng dụng có thể được mở rộng cho các phụ kiện thông minh bởi bất kỳ nhà phát triển SDK Android.

LiveWare Manager for Android

LiveWare Manager for Android

Phương Lan

Liên kết tải về