Top ứng dụng Quản lý tải nhiều nhất

🖼️ Farm Dream: Farming Sim Game cho Mac 1.5 Game nông trại miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

🖼️ Town Village cho Mac 1.3 Game nông trại kết hợp xây dựng thành phố

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

🖼️ Hobby Farm Free cho Mac 1.2 Game nông trại tuyệt hay cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

🖼️ Civilization V: Campaign Edition cho Mac 1.3 Game xây dựng đế chế kinh điển cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

🖼️ SimCity: Complete Edition cho Mac 1.0 Game xây dựng thành phố huyền thoại SimCity

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

🖼️ RollerCoaster Tycoon 3 Platinum cho Mac 3.3 Game xây dựng công viên giải trí cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

🖼️ SimCity 4 Deluxe Edition cho Mac 1.1 Game xây dựng thành phố huyền thoại

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 508

🖼️ PokeNurse cho Mac 2.3 Phần mềm quản lý Pokemon trong Pokemon Go

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

🖼️ OpenTTD cho Mac 1.6 Game mô phỏng kinh doanh độc đáo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

🖼️ Football Manager 2017 Demo Game quản lý bóng đá cho máy tính, Mac & Linux

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.005
Có tất cả 138 phần mềm.