MAPILab Toolbox for Outlook 3.2

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 1.823
  • Lượt tải: 1.813
  • Ngày:
  • Yêu cầu: - Windows Vista/2003/XP/2000/NT - Microsoft Outlook 2007, 2003, 2002/XP, 2000
Giới thiệu

Công cụ này mang đến 18 add-on cho Outlook như kiểm tra xem bạn có quên đính kèm tập tin vào email trước khi gửi đi hay chưa trong khi add-on khác cho phép bạn chọn lựa tập tin đính kèm nào sẽ được bảo mật và cái nào thì không. Phần add-on định ngày giờ để một email được gửi đi, gửi hàng loạt email hay tự điền nội dung trong email... sẽ là các chức năng thú vị mà MAPILab Toolbox for Outlook mang lại.

MAPILab Toolbox for Outlook gắn kết trực tiếp vào Outlook nên người dùng có thể bật/tắt tùy ý.

Theo TTO

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.