Memory Usage Plus for Android

Tải về
3 (1) TwistByte Tính phí 376 Dung lượng: 276 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Liệt kê các ứng dụng đang chạy với các thông tin như hiện trạng sử dụng bộ nhớ hiện tại, độ ưu tiên và PID.

Người dùng có thể thêm các ứng dụng vào danh sách 'auto kill' và nó sẽ tự động xóa các ứng dụng này khỏi bộ nhớ khi chúng đạt tới mức ưu tiên đã đặt trước. Một cách khác để cấu hình tự động xóa là đặt ứng dụng xóa tất cả các ứng dụng trừ ứng dụng bạn đã thêm vào danh sách bỏ qua.

Memory Usage Plus for Android

Widget sẽ hiển thị các thông tin như Total Memory, Active Memory, Inactive MemoryFree Memory. Nút Refresh trên widget sẽ giúp refresh các giá trị. Nút 'quick kill' trên widget cho phép người dùng xóa tất cả các ứng dụng khỏi bộ nhớ mà bạn muốn xóa.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 276 KB
  • Lượt xem: 391
  • Lượt tải: 376
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về