MP3 Tagger 1.0.0

Tải về

4 (1) Camtech 2000 Dùng thử 1.571 Dung lượng: 1,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7

MP3 Tagger sẽ giúp bạn chỉnh sửa tất cả các trường ID3 tag thông thường như tên nghệ sĩ, tiêu đề, năm phát hành, số bài hát... Việc cập nhật các tag của nhiều tập tin cùng một lúc là có thể chỉ với một nhấp chuột. MP3 Tagger sẽ đọc và lưu cả tag ID3v1 và ID3v2 vào tập tin MP3 của bạn, nơi mà tất cả phiên bản của ID3 tag được hỗ trợ. Chỉnh sửa các tag để thay đổi kiểu nó hiển thị như thế nào trong trình nghe nhạc của bạn và chơi theo thứ tự mà bạn muốn. Bạn có thể kéo thả để sắp xếp các bài hát, thêm album art vào tag, sử dụng tên tập tin cho tiêu đề (và ngược lại), chỉnh sửa tên tập tin bằng tay...

(theo Softpedia)

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 1.579
  • Lượt tải: 1.571
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế