Multi-Remote Registry Change

Tải về
4 (1) Eytcheson Software Dùng thử 511 Dung lượng: 4,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2K/XP/2003

Bạn có một mạng máy tính, mỗi khi muốn thay đổi các thông số của Registry trên các máy con, bạn phải đến từng máy để thực hiện hoặc bạn muốn shutdown các máy con cũng vậy. Với Multi-Remote Registry Change thì bạn có thể yên tâm ngồi trên máy chủ để thực hiện mà chẳng cần phải đi đâu cả.

- Copy Key (Copy khóa): Bạn chọn khóa cần Copy sau đó chọn nơi lưu, dĩ nhiên là bạn có thể Copy và lưu nó trên máy khác, nếu bạn chọn Delete Destination Key Before Copying thì chương trình sẽ xóa tất cả những khóa đã có trong phần mà bạn muốn lưu tới, trước khi bạn Copy giá trị mới sang. Tiếp theo nhấn Run để thực hiện.

- Change Single Key (Thay đổi khóa đơn): Bạn chọn máy muốn thay khóa trong Registry của máy đó, sau đó điền các giá trị mà bạn muốn thay đổi. Vi dụ như bạn có thể làm như sau:

- Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE

- Key Path: SYSTEMCurrentControlSetServicesServiceName

- Value Name: DeleteFlag

- Value Type: REG_SZ

- Value: 1

Sau đó nhấn Run để thực hiện. Nếu muốn tạo khóa mới khi chương trình không tìm thấy khóa cần tìm thì bạn có thể chọn thêm mục Creat Key.

Bạn chọn máy nào muốn Shutdown, sau đó điền các mục như là thời gian Shutdown, thông báo cho người đang sử dụng máy đó là máy sẽ bị Shutdown. Sau đó nhấn vào nút Shutdown, còn nếu như bạn muốn bỏ qua thì nhấn vào nút Abort chứ không nên nhấn vào nút Cancel.

- Change Service User Info (NT): Cho phép bạn thay đổi Username và Password của người dùng để đăng nhập vào mạng.

- Send Message: Cho phép bạn gửi thông điệp tới các máy được chọn trong danh sách.

- Lookup IP Addresses: Cho phép bạn biết được địa chỉ IP của các máy khác trên mạng.

- Một số phần khác tương tự bạn có thể tự tìm hiểu thêm như là: Check for Key or Value, Advanced REG File Operations, Advanced REG File Operations...

- Registry Browser: Phần này cho phép bạn có thể theo dõi và registry trên các máy khác. Để thực hiện được thì bạn chỉ việc nhấp đúp vào tên của máy đó trong danh sách thì nó sẽ hiện ra và bây giờ thì bạn có thể thao tác nó như trên máy của mình.

- Search Network: Tìm kiếm các máy tính khác trên mạng.

- Edit Computer list: Hiệu chỉnh lại danh sách các máy tính.

- String Conversion: Convert các giá trị từ chữ bình thường (Simple String) sang dạng Binary String (0101010), Hexadecimal strings.

- SID <-> Username: Chuyển đổi qua lại giữa SID và Domainname/Username.

Theo TTO

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,5 MB
  • Lượt xem: 539
  • Lượt tải: 511
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2K/XP/2003
Liên kết tải về