XBoot 1.0.0.0 Beta 14 Tạo usb boot

3,9 (114) shamurshamur Miễn phí 12.911 Ngày: Yêu cầu: Windows ME/XP/Vista/7

Xboot là một phần mềm cho phép ghi nhiều tệp ISO vào một USB hoặc DVD, vì vậy mà chúng ta có thể tận dụng hết không gian chứa của đĩa.

Các file ISO được thêm vào bằng cách kéo và thả vào cửa sổ chương trình, Để dễ quản lý chúng ta có thể gán nhãn hay đặt tên phân loại cho chúng. Chương trình sẽ báo tổng dung lượng đĩa và không gian đĩa đã dùng và chưa dùng để chúng ta có thể quản lý thêm file thuận tiện hơn mà không bị quá dung lượng lưu trữ ổ đĩa cho phép.

Tổng hợp

3,9 (114) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0.0.0 Beta 14
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 15.029
  • Lượt tải: 12.911
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows ME/XP/Vista/7