My SMS Signature for iOS 1.1 Thêm chữ ký tùy chỉnh vào tin nhắn

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 2 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 512 KB
 • Lượt xem: 753
 • Lượt tải: 737
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.3 or later
Giới thiệu

My SMS Signature for iOS là ứng dụng bàn phím Emoji và thêm chữ ký vào tin nhắn cho iPhone/iPad.

My SMS Signature là công cụ tốt nhất và nhanh nhất để thêm chữ ký tùy chỉnh vào tin nhắn SMS và iMessage.

Người dùng có thể gửi tin nhắn văn bản nhanh từ các mẫu có sẵn, tự tạo mẫu để truy cập nhanh và dễ dàng.

Lưu ý: Người dùng cần gửi tin nhắn ngay trong ứng dụng.

Minh Lộc

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.