Network Password Recovery Wizard Khôi phục mật khẩu hệ thống mạng Windows

Tải về

2,5 (2) Passcape Software Dùng thử 438 Dung lượng: 3,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista

Network Password Recovery Wizard là công cụ khôi phục mật khẩu hệ thống mạng Windows.

Phạm vi khôi phục mật khẩu bao gồm:

- Mật khẩu kết nối hệ thống mạng, bao gồm DSL, Dial-up (RAS), VPN, Direct PC,…

- Mật khẩu mạng LAN và Internet. Gồm có mật khẩu được lưu trữ để truy cập vào những máy tính khác trong mạng LAN của bạn, mật khẩu Internet Explorer cho trang web đã bảo vệ, những mật khẩu khác được lưu trữ bởi Windows Credential Manager chẳng hạn như mật khẩu email của Exchange server, tài khoản .NET Passport trong MSN Messenger,..

- Thông tin đã lưu cache trên domain.

- Mật khẩu và mã khóa để truy cập hệ thống mạng không dây (WEP, WPA, WPA-PSK).

- Mật khẩu máy tính từ xa.

- Dữ liệu Windows Vista CardSpace và PIN InfoCard.

- Khôi phục mật khẩu sau dấu hoa thị.

- POP3, IMAP, SMTP, NNTP và FTP server ảo để khôi phục email, tin tức, mật khẩu FTP.

Network Password Recovery Wizard

Tính năng:

- Khôi phục hầu hết mật khẩu hệ thống mạng Windows.

- Gồm 2 phương thức khôi phục: tự động và thủ công.

- Xuất mật khẩu ra file văn bản, HTML hoặc Excel.

- Khôi phục cả dữ liệu từ hệ điều hành không boot được.

- Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

- Giao diên wizard dễ sử dụng.

- Hỗ trợ install/uninstall.

Đặng Hương

2,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,6 MB
  • Lượt xem: 457
  • Lượt tải: 438
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm