🖼️ Opera Password Recovery 5.7 Phục hồi mật khẩu trong Opera

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Opera là trình duyệt có thể nói là “rất tuyệt” khi được tích hợp rất nhiều tính năng tiện dụng. Đặc biệt là khả năng tích hợp thẳng vào trình duyệt tính năng duyệt e-mail bằng các giao thức POP3 hoặc IMAP.
 • windows Version: 5.7.0.450
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.217

🖼️ Win CD Keys 2.8 Công cụ tìm mã cài đặt

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Bạn đang chuẩn bị cài đặt lại máy tính giống hệt như hệ thống hiện tại đang chạy nhưng bỗng phát hiện rằng mình đã làm mất tờ giấy ghi lại các mã cài đặt (CD Key) của bộ đĩa gốc? Công cụ mang tên Win CD Keys sẽ giúp bạn “moi” lại toàn bộ các CD Key của Wi
 • windows Version: 2.8
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.335

🖼️ Passcape Windows Password Recovery Khôi phục mật khẩu Windows

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Chào mừng bạn đến với Windows Password Recovery, phần mềm hữu hiệu để phân tích an ninh mạng và khôi phục mật khẩu Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 432

🖼️ TheBat! Password Recovery Khôi phục mật khẩu TheBat!

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • TheBat! Password Recovery sẽ giúp bạn tìm ra các mật khẩu bị quên cho những chương trình nổi tiếng này. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản của TheBat! và có thể khôi phục tất cả các dạng mật khẩu sử dụng trong đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 236

🖼️ Network Password Recovery Wizard Khôi phục mật khẩu hệ thống mạng Windows

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Network Password Recovery Wizard là công cụ khôi phục mật khẩu hệ thống mạng Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 433

🖼️ Passcape Outlook Password Recovery Khôi phục mật khẩu Outlook

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Passcape Outlook Password Recovery là chương trình mạnh mẽ để khôi phục tất cả các dạng mật khẩu MS Office Outlook gồm: mật khẩu SMTP, POP3, IMAP, HTTPMAIL, LDAP, Personal Folder (*.PST).
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.133

🖼️ Passcape Reset Windows Password Reset mật khẩu Windows

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Mật khẩu bị mất hay tài khoản Windows bị khóa là vấn đề thường gặp nhất đối với các chuyên gia khôi phục dữ liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 269

🖼️ Windows Mail Password Recovery Khôi phục mật khẩu Windows Mail/Windows Live Mail

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Windows Mail Password Recovery sẽ hỗ trợ bạn khôi phục toàn bộ mật khẩu và thông tin đăng nhập Windows Mail/Windows Live Mail đã mất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

🖼️ Eudora Password Recovery Khôi phục mật khẩu Eudora

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Nếu bạn quên mất mật khẩu hòm thư Eudora, Eudora Password Recovery có thể giúp bạn khôi phục thông tin cá nhân cho chương trình nổi tiếng này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

🖼️ Passcape Mozilla Password Recovery Khôi phục mật khẩu Mozilla

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Mozilla Password Recovery là chương trình hữu hiệu để hỗ trợ bạn khôi phục mật khẩu AutoFill cho trình duyệt Mozilla Firefox và SeaMonkey, cũng như mật khẩu tài khoản của mail client Thunderbird.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 370

🖼️ Passcape Outlook Express Password Recovery Khôi phục mật khẩu Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Passcape Outlook Express Password Recovery là chương trình hữu hiệu để khôi phục tất cả các loại mật khẩu đã lưu trữ trên Outlook Express: mật khẩu SMTP, POP3, IMAP, NNTP, HTTPMAIL, LDAP, Identity.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 275

🖼️ Passcape Internet Explorer Password Recovery Khôi phục mật khẩu trên Internet Explorer

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Passcape Internet Explorer Password Recovery (PIEPR) là giải pháp toàn diện để khôi phục tất cả các dạng mật khẩu đã lưu trên Internet Explorer
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 236
Có tất cả 14 phần mềm.