Odin Secure FTP Expert

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 874,5 MB
  • Lượt xem: 461
  • Lượt tải: 453
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Odin Secure FTP Expert là một ứng dụng FTP (File Transfer Protocol – giao thức truyền file), FTPS, SFTP, SSH, Terminal. Nó cho phép bạn có thể truyền các file giữa máy tính cục bộ và một máy chủ trên Internet, sao lưu SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN, tích hợp trình duyệt, truyền giữa các trang, hỗ trợ kéo và thả, chỉnh sửa và hiển thị các file, hỗ trợ file wall, lệnh tùy thích. Đây thực sự là công cụ truyền FTP mạnh mẽ. Odin Secure FTP Transfer là một công cụ FTP, FTPS và SFTP đa nền tảng nhanh chóng và đáng tin cậy với rất nhiều tình năng tiện ích và một giao diện người dùng đồ họa trực quan. Odin Secure FTP Transfer cung cấp cho bạn cách nhanh chóng, dễ dàng và tin cậy trong việc cập nhật và duy trì trang web của bạn thông qua FTP. Phần mềm này cũng cung cấp phương pháp bảo mật (thông qua SSL, TLS, hoặc SFTP) để đăng tải/download các file từ và tới máy chủ FTP.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 5.3.2 hỗ trợ FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) và SSH File Transfer Protocol (SFTP), và khôi phục lại và truyền các file lớn (lên tới 4GB).

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.