Oops!Backup

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 18,5 MB
  • Lượt xem: 288
  • Lượt tải: 282
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

Oops!Backup là một ứng dụng dễ sử dụng, cho bạn sao lưu và tự động quay lại tài liệu, hình ảnh và các file khác. Ngoài ra ứng dụng này tự động theo dõi các thay đổi của các tập tin.

Oops!Backup không chỉ sao lưu & phục hồi các phiên bản gần đây nhất của một tập tin mà còn cho phép bạn đi ngược lại khảng thời gian trước đó đểkhôi phục lại phiên bản cũ. Đây là một ứng dụng lý tưởng cho người sử dụng MS văn phòng, thiết kế.....

Liên kết tải về

Link Download chính thức: