OraDump to MSSQL Chuyển đổi file dump Oracle sang MS SQL

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 474
  • Lượt tải: 465
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

OraDump to MSSQL là chương trình chuyển các file dump Oracle vào cơ sở dữ liệu MS SQL. Tùy thuộc vào quyền của bạn trên sever, có thể xuất dữ liệu Oracle vào cơ sở dữ liệu mới hoặc ghi đè lên nội dung của cơ sở dữ liệu MS SQL đang có.

OraDump to MSSQL

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của tập tin dump Oracle.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS SQL.

• Phương pháp đặc biệt cho người sử dụng máy chủ ảo.

• Chuyển đổi nhiều file dump Oracle.

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Lựa chọn để hợp nhất dữ liệu Oracle vào một cơ sở dữ liệu hiện có của MS SQL.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

• Giao diện người dùng dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: