• Công ty: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Website: https://moet.gov.vn/
 • Email: bogddt@moet.gov.vn
 • Điện thoại: (+84) 024 3869 5144
 • Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt: Bộ GD-ĐT) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm:

 1. Vụ Giáo dục Mầm non.
 2. Vụ Giáo dục Tiểu học.
 3. Vụ Giáo dục Trung học.
 4. Vụ Giáo dục Đại học.
 5. Vụ Giáo dục dân tộc.
 6. Vụ Giáo dục th­ường xuyên.
 7. Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
 8. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.
 9. Vụ Giáo dục thể chất.
 10. Vụ Tổ chức Cán bộ.
 11. Vụ Kế hoạch - Tài chính.
 12. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi tr­ường.
 13. Vụ Pháp chế.
 14. Vụ Thi đua - Khen thưởng.
 15. Văn phòng.
 16. Thanh tra.
 17. Cục Quản lý chất lượng.
 18. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.
 19. Cục Công nghệ thông tin.
 20. Cục Hợp tác quốc tế.
 21. Cục Cơ sở vật chất.
 22. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 23. Học viện Quản lý giáo dục.
 24. Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.
 25. Báo Giáo dục và Thời đại.
 26. Tạp chí Giáo dục.

🖼️ Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn dịch COVID trong trường học Công văn 1467/BGDĐT-GDTC

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Vừa qua, vào ngày 28/04/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn dịch COVID trong trường học tại Công văn 1467/BGDĐT-GDTC, sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo tài liệu này,
 • Tài liệu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ Công văn 1468/BGDĐT-GDTX Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Công văn 1468/BGDĐT-GDTX về Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II tại các cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xin mời các bạn cùng tham khảo.
 • Tài liệu

🖼️ Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT Tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT về Tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 28/04/2020, sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo.
 • Tài liệu

🖼️ Đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đơn xin chuyển trường bao gồm cả mẫu cho bậc Tiểu học, THCS, THPT trong và ngoài tỉnh. Mẫu cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tại ngôi trường mình đang học, cũng như trình bày được nguyện vọng, mong muốn của mình được chuyển sang trường khác.
 • Tài liệu
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67.315

🖼️ Công văn 550/BGDĐT-GDTC Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sau đây, Download.com.vn xin mời các bạn cùng tham khảo Công văn 550/BGDĐT-GDTC về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tài liệu

🖼️ Công văn 696/BGDĐT-GDTC Những việc cần làm để phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Những việc cần làm để phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn 696/BGDĐT-GDTC vào ngày 04/03/2020, xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • Tài liệu

🖼️ Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kì 2 năm học 2019-2020

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kì 2 năm học 2019-2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tại ban hành Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH, sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của công văn này.
 • Tài liệu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 712

🖼️ Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên do dịch Covid-19

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên do dịch Covid-19, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD, xin mời các bạn cùng tham khảo.
 • Tài liệu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 191

🖼️ Quyết định 987/QĐ-BGDĐT Kế hoạch phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Quyết định 987/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xin mời các bạn cùng tham khảo.
 • Tài liệu

🖼️ Lịch phát sóng Dạy học trên truyền hình ngày 08/08/2020 Chương trình học trực tuyến trên truyền hình của các Tỉnh/Thành phố

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Để giúp cho các bạn có thể dễ dàng nắm bắt được thời gian phát sóng của chương trình học trực tuyến trên truyền hình, thì sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo Lịch phát sóng các chương trình học trên Truyền hình.
 • Tài liệu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

🖼️ Tinh giản chương trình năm học 2019 - 2020 cấp THPT Giảm tải chương trình học kì 2 lớp 10, 11, 12 của Bộ GD&ĐT

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học theo đúng tiến độ, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho THCS và THPT.
 • Tài liệu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 270

🖼️ Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II cho THCS và THPT

🖼️
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Hôm nay, Download.com.vn xin mời các bạn cùng tham khảo Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II cho THCS và THPT, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Tài liệu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.343
Có tất cả 1501 phần mềm.