Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo Quản lý cơ sở dữ liệu trường học

Truy cập
4 (1) Bộ GD-ĐT Miễn phí 615 Ngày:

Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo giúp nhà trường nhập báo cáo, tổng hợp, thống kê lên Sở GD&ĐT. Đồng thời nhà trường có thể tự in các báo cáo phục vụ công tác báo cáo, thống kê theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo 

Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo giúp quản lý dữ liệu từ cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Quản lý giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm bộ sách giáo khoa điện tử Cánh diều Cloudbook.

Chức năng Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

 • Quản lý thông tin nhà trường, lớp học.
 • Quản lý hồ sơ giáo viên.
 • Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.
 • Tự động tổng hợp số liệu thống kê giáo dục nhà trường, làm căn cứ giám sát, phân tích, đánh giá tình hình phát triển phục vụ công tác xây dựng, quy hoạch.
 • Cho phép số liệu được gửi trực tuyến lên Sở GD, Bộ GD quản lý một cách đồng bộ, thống nhất và linh hoạt thay vì gửi File số liệu như trước đây.
 • Hỗ trợ phân quyền đến từng chức năng chi tiết cho từng nhóm người dùng đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý.

Nhờ hệ thống này, công tác quản lý toàn ngành Giáo dục và Đào tạo rất thống nhất, tập trung, rất tiện để quản lý.

4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 4.510
 • Lượt tải: 615
 • Ngày:
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm