• Công ty: Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam
 • Website: http://mic.gov.vn
 • Email: banbientap@mic.gov.vn
 • Điện thoại: 84-435563462
 • Địa chỉ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

🖼️ Bluezone cho Android 3.2 Ứng dụng cảnh báo cách ly - Khẩu trang điện tử

🖼️
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ứng dụng Bluezone 3.2.4 cho Android sẽ xác định và thông báo ngay lập tức cho những người tiếp xúc gần với người mắc bệnh về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
 • android Version: 3.2.4
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.427

🖼️ Bluezone cho iOS 3.2 Ứng dụng cảnh báo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

🖼️
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bluezone 3.2.4 cho iPhone ứng dụng định vị xác định vùng an toàn cho người dân trong đại dịch Covid-19.
 • ios Version: 3.2.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.341

🖼️ VNIX Speedtest Công cụ Kiểm tra tốc độ mạng của Bộ TT&TT

🖼️
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • VNIX Speedtest là công cụ kiểm tra tốc độ mạng của Bộ Thông tin & Truyền thông, giúp người dùng đối chiếu kết quả với những thông số mà nhà cung cấp dịch vụ công bố.
 • web
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 5.728