• Công ty: Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam
 • Website: http://mic.gov.vn
 • Email: banbientap@mic.gov.vn
 • Điện thoại: 84-435563462
 • Địa chỉ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

🖼️ Bluezone cho Android Ứng dụng cảnh báo cách ly - Khẩu trang điện tử

🖼️
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ứng dụng Bluezone cho Android sẽ xác định và thông báo ngay lập tức cho những người tiếp xúc gần với người mắc bệnh về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.161

🖼️ Bluezone cho iOS Ứng dụng cảnh báo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.186

🖼️ VNIX Speedtest Công cụ Kiểm tra tốc độ mạng của Bộ TT&TT

🖼️
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • VNIX Speedtest là công cụ kiểm tra tốc độ mạng của Bộ Thông tin & Truyền thông, giúp người dùng đối chiếu kết quả với những thông số mà nhà cung cấp dịch vụ công bố.
 • web
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 5.698