PC-Covid cho iOS 4.0.6 Ứng dụng phòng, chống Covid

Tải về

PC-Covid Việt Nam cho iPhone là ứng dụng ứng dụng phòng, chống Covid chính thức duy nhất phục vụ việc kiểm soát di chuyển, thông tin sức khỏe của người dân. Trong Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

Tính năng chính của ứng dụng PC-Covid

  • Mã QR cá nhân: Cấp và quản lý mã QR cá nhân, mỗi người dẫn sẽ có 1 mã QR cá nhân duy nhất chứa các thông tin có liên quan đến dịch Covid-19.
  • Khai báo y tế: Tính năng khai báo y tế cũng được tích hợp để thống nhất 1 ứng dụng duy nhất để bạn khai báo các thông tin khi có dấu hiệu ho, sốt, mất vị giác, vv hay việc có liên quan, tiếp xúc với F0, F1, vv.
  • Mã QR địa điểm: Mã QR địa điểm sẽ ghi lại các địa điểm nơi bạn đã đến để kiểm soát khi có ca F0 tại các địa điểm trên, kịp thời thông báo, cách ly với những người có liên quan.
  • Chứng nhận tiêm chủng, kết quả xét nghiệm: Ứng dụng PC-Covid sẽ hiển thị chi tiết về việc tiêm vaccine Covid cũng như các xét nghiệm Covid-19 khi có kết quả xét nghiệm.
  • Thẻ COVID-19: Ứng dụng kết nối với các hệ thống quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19, từ đó có thể hiển thị thông tin về vaccine, xét nghiệm cho người dân trong các trường hợp liên quan.
  • Phản ánh thông tin: Người dân có thể gửi phản ánh, thông tin về dịch bệnh khi có phát hiện hay nghi ngờ liên quan. Hoặc thông báo các đối tượng vi phạm quy tắc chống dịch ở xung quanh.
  • Khai báo di chuyển nội địa: Giống như cổng Khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an, ứng dụng cho phép người dân khai báo khi cần di chuyển trong nước để dễ dàng quản lý việc di chuyển trong cả nước.

Download PC-Covid Quốc gia - App xanh được di chuyển

Ứng dụng PC-Covid Quốc gia cho iOS sẽ đồng bộ với tất cả thông tin người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng do các Bộ chỉ đạo xây dựng, triển khai trước đây: Khai báo di chuyển nội địa, Sổ sức khỏe điện tử, vv sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng mới, không bắt buộc người dân phải khai báo lại từ đầu.

PC-Covid cho iOS có tính bảo mật cao để các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Theo đó Bộ Y tế sẽ chỉ đạo toàn hệ thống y tế thực hiện cập nhật, kết nối thông tin cần thiết cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, kết quả xét nghiệm, kết quả tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân COVID-19… Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về Bảo hiểm Y tế và Bộ Công an kết nối, chia sẻ các thông tin cần thiết cho công tác phòng, chống dịch trong cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

4,5 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: PcCOVID PC-Covid

Liên quan, thay thế