PC-Covid cho iOS 4.2.8 Ứng dụng phòng, chống Covid

Tải về

4,6 (5) Bộ Thông tin và Truyền thông Miễn phí 987

PC-Covid Việt Nam cho iPhone là ứng dụng ứng dụng phòng, chống Covid chính thức duy nhất phục vụ việc kiểm soát di chuyển, thông tin sức khỏe của người dân. Trong Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

Tính năng chính của ứng dụng PC-Covid

 • Hộ chiếu Vắc-xin: Cung cấp thông tin tiêm chủng
 • Mã QR cá nhân: Cấp và quản lý mã QR cá nhân, mỗi người dẫn sẽ có 1 mã QR cá nhân duy nhất chứa các thông tin có liên quan đến dịch Covid-19.
 • Khai báo y tế: Tính năng khai báo y tế cũng được tích hợp để thống nhất 1 ứng dụng duy nhất để bạn khai báo các thông tin khi có dấu hiệu ho, sốt, mất vị giác, vv hay việc có liên quan, tiếp xúc với F0, F1, vv.
 • Mã QR địa điểm: Mã QR địa điểm sẽ ghi lại các địa điểm nơi bạn đã đến để kiểm soát khi có ca F0 tại các địa điểm trên, kịp thời thông báo, cách ly với những người có liên quan.
 • Chứng nhận tiêm chủng, kết quả xét nghiệm: Ứng dụng PC-Covid sẽ hiển thị chi tiết về việc tiêm vaccine Covid cũng như các xét nghiệm Covid-19 khi có kết quả xét nghiệm.
 • Thẻ COVID-19: Ứng dụng kết nối với các hệ thống quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19, từ đó có thể hiển thị thông tin về vaccine, xét nghiệm cho người dân trong các trường hợp liên quan.
 • Phản ánh thông tin: Người dân có thể gửi phản ánh, thông tin về dịch bệnh khi có phát hiện hay nghi ngờ liên quan. Hoặc thông báo các đối tượng vi phạm quy tắc chống dịch ở xung quanh.
 • Khai báo di chuyển nội địa: Giống như cổng Khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an, ứng dụng cho phép người dân khai báo khi cần di chuyển trong nước để dễ dàng quản lý việc di chuyển trong cả nước.

Download PC-Covid Quốc gia - App xanh được di chuyển

Ứng dụng PC-Covid Quốc gia cho iOS sẽ đồng bộ với tất cả thông tin người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng do các Bộ chỉ đạo xây dựng, triển khai trước đây: Khai báo di chuyển nội địa, Sổ sức khỏe điện tử, vv sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng mới, không bắt buộc người dân phải khai báo lại từ đầu.

PC-Covid cho iOS có tính bảo mật cao để các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Theo đó Bộ Y tế sẽ chỉ đạo toàn hệ thống y tế thực hiện cập nhật, kết nối thông tin cần thiết cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, kết quả xét nghiệm, kết quả tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân COVID-19… Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về Bảo hiểm Y tế và Bộ Công an kết nối, chia sẻ các thông tin cần thiết cho công tác phòng, chống dịch trong cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

Tính năng mới cập nhật trên ứng dụng PC-Covid

Tự khai kết quả xét nghiệm

 • Bên cạnh tính năng tự khai mũi tiêm ứng dụng đã cập nhật tính năng tự khai kết quả xét nghiệm được cập nhật trong mục Ví giấy tờ.

Tự khai mũi tiêm

 • Với phiên bản mới, người dân đã có thể tự khai báo mũi tiêm trong trường hợp ứng dụng chưa cập nhật số mũi tiêm. Tính năng sẽ giải quyết bức xúc về tình trạng các cơ sở tiêm chưa cập nhật hoặc cập nhật sai thông tin tiêm. Để tự cập nhật bạn chỉ cần khai báo thông tin và đính kèm ảnh chụp giấy chứng nhận để minh chứng. Thông tin mũi tiêm sẽ nhanh chóng hiển thị và thêm dấu tích Tự khai.

Ví giấy tờ

 • Với Ví giấy tờ các giấy tờ liên quan đến đại dịch Covid của cá nhân sẽ được lưu trữ ảnh chụp như giấy chứng nhận, giấy xét nghiệm, giấy xác nhận tiêm, vv để xuất trình khi được yêu cầu.

Hiển thị cấp độ vùng dịch

 • Tính năng hiển thị cấp độ vùng dịch cũng sẽ được cập nhật thông qua việc quét mã QR ở điểm bạn đến. Người dân cũng có thể xem lại lịch sử điểm đến để xem chi tiết cấp độ dịch đã đi qua.

Cảnh báo F0

 • Ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo đến những đối tượng: từng di chuyển cùng phương tiện với F0 (thông qua khai báo di chuyển nội địa), tiếp xúc gần F0 (thông qua tính năng tiếp xúc gần trên ứng dụng) và từng đến địa điểm có F0 (thông qua lịch sử quét QR) - được xác định là quét mã QR trong vòng một tiếng so với thời gian quét của F0 tại địa điểm đó.
4,6 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Tìm thêm: PcCOVID PC-Covid

Liên quan, thay thế