PC-Covid cho Android 4.0.2 Ứng dụng phòng, chống Covid chính thức duy nhất

Tải về

PC-Covid cho Android là ứng dụng phòng, chống Covid chính thức duy nhất sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Ứng dụng PC-Covid cho Android đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch theo Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tính năng chính của ứng dụng PC-Covid

Mã QR cá nhân

 • Cấp và quản lý mã QR cá nhân, mỗi người dẫn sẽ có 1 mã QR cá nhân duy nhất chứa các thông tin có liên quan đến dịch Covid-19.

Khai báo y tế

 • Tính năng khai báo y tế cũng được tích hợp để thống nhất 1 ứng dụng duy nhất để bạn khai báo các thông tin khi có dấu hiệu ho, sốt, mất vị giác, vv hay việc có liên quan, tiếp xúc với F0, F1, vv.

Mã QR địa điểm

 • Mã QR địa điểm sẽ ghi lại các địa điểm nơi bạn đã đến để kiểm soát khi có ca F0 tại các địa điểm trên, kịp thời thông báo, cách ly với những người có liên quan.

Chứng nhận tiêm chủng, kết quả xét nghiệm

 • Ứng dụng PC-Covid sẽ hiển thị chi tiết về việc tiêm vaccine Covid cũng như các xét nghiệm Covid-19 khi có kết quả xét nghiệm.

Thẻ COVID-19

 • Ứng dụng kết nối với các hệ thống quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19, từ đó có thể hiển thị thông tin về vaccine, xét nghiệm cho người dân trong các trường hợp liên quan.

Phản ánh thông tin

 • Người dân có thể gửi phản ánh, thông tin về dịch bệnh khi có phát hiện hay nghi ngờ liên quan. Hoặc thông báo các đối tượng vi phạm quy tắc chống dịch ở xung quanh.

Khai báo di chuyển nội địa

 • Giống như cổng Khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an, ứng dụng cho phép người dân khai báo khi cần di chuyển trong nước để dễ dàng quản lý việc di chuyển trong cả nước.

Thông báo số 242/TB-VPCP quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

Theo đó tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng do các Bộ chỉ đạo xây dựng, triển khai trước đây như: Khai báo di chuyển nội địa, Sổ sức khỏe điện tử, vv sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng PC-Covid cho Android, không bắt buộc người dân phải khai báo lại từ đầu.

Ứng dụng PC-Covid cho Android đảm bảo các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch sẽ an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

PcCOVID được phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Bộ Y tế. Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng (hiện do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý) và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý để phục vụ phòng, chống dịch.

Tính năng mới cập nhật của ứng dụng PC-Covid

Thẻ thông tin Covid

 • Người dùng có thể nhấn vào để chọn tỉnh, thành cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19.
Tính năng mới trên PC-Covid Việt Nam
Tính năng mới trên PC-Covid Việt Nam

Tiện ích mở rộng

 • Bổ sung mục Hướng dẫn giúp người dùng sử dụng một số tính năng cơ bản của PC-Covid.

Cài đặt

 • Mục mới Ẩn thông tin trên QR, khi bật tính năng này một phần dữ liệu khi quét mã QR như: số điện thoại, ngày sinh, vv sẽ được ẩn và thay thế bằng *. Mã QR khi được ẩn thông tin có viền vàng.

Sửa lỗi

 • Lỗi viết tiếng Anh - Send Reflect đã được sửa thành Report.
3,3 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: PcCOVID PC-Covid

Liên quan, thay thế