🖼️ Creative Sound Blaster X-Fi Driver 3.5 Driver card âm thanh Creative

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Creative Sound Blaster X-Fi Driver là bộ driver cho Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP sử dụng card âm thanh Creative Sound Blaster X-Fi.
 • windows Version: 3.5
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.939

🖼️ Gigabyte GA-6VM7-4E Creative CT5880 Driver 5.12 Driver card âm thanh Creative

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Mời bạn tải về driver card âm thanh Creative Gigabyte GA-6VM7-4E Creative CT5880.
 • windows Version: 5.12.01.4113
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.067

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy series Driver 2.18 Driver card âm thanh

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Creative Sound Blaster Audigy series Driver phiên bản 2.18.0001 là driver card âm thanh Creative.
 • windows Version: 2.18.0001
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.405

🖼️ Creative Sound Blaster Live! (CT4830) Driver 5.12.01.383 WHQL Driver card âm thanh Creative

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Mời bạn tải về driver card âm thanh Creative Sound Blaster Live.
 • windows
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.996

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ: Creative Sound Blaster Audigy gồm Platinum và Platinum eX series...
 • windows
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.591

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy Value/SE/LS and Sound Blaster Live! 24-bit Driver 1.04.0065

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ: Sound Blaster Audigy Value/SE/LS, hoặc Sound Blaster Live! 24-bit.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.933

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook Beta Driver

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ cho Creative Sound Blaster Audigy including Platinum và Platinum eX series...
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.226

🖼️ Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.18

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ cho Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Professional Series/Platinum Fatal1ty Champion Series/XtremeMusic/XtremeGamer...
 • windows Version: 2.18.0004
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.892

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ cho Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live!...
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.986

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Đây là phiên bản đã hoàn thiện của driver phù hợp với Sound Blaster Audigy®, Audigy 2 series, và Audigy 4 series. Chỉ hỗ trợ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
 • windows
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.157