Disk Pulse 9.8.16 Theo dõi mọi thay đổi trên ổ đĩa

Tải về
3 (1) Flexense Dùng thử 395 Dung lượng: 5,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012/8.1/10

DiskPulse là giải pháp mạnh mẽ để hỗ trợ người sử dụng theo dõi những thay đổi trong một hay nhiều ổ đĩa và thư mục, gửi thông báo email, lưu trữ nhiều dạng báo cáo, tạo biểu đồ thống kê, xuất những thay đổi đã nhận diện ra cơ sở dữ liệu SQL, gửi tin nhắn báo lỗi tới nhật ký sự kiện hệ thống và thực thi câu lệnh tùy chỉnh khi nhận diện được số lượng thay đổi đã xác định.

Chương trình cho phép bạn xem, lập danh mục và lọc các thay đổi hệ thống tập tin đã phát hiện, tạo nhiều loại biểu đồ thông số khác nhau để hiển thị số lượng thay đổi trên từng phần mở rộng tập tin, user,…

DiskPulse

Tính năng:

Theo dõi ổ đĩa hoặc thư mục

Cách đơn giản nhất để bắt đầu theo dõi ổ đĩa hay thư mục là nhập tên thư mục vào entry thư mục được đặt bên dưới thanh công cụ chính và nhấn nút 'Monitor' ở phía trên cùng bên trái của thanh công cụ chính đó. Trên hộp thoại profile, xác định tất cả các thông số được lựa chọn chính xác và nhấn nút 'Start' để bắt đầu tiến trình theo dõi.

Theo mặc định, DiskPulse sẽ bắt đầu theo dõi tất cả những thay đổi hệ thống tập tin bao gồm tạo, sửa đổi, xóa, đổi tên tập tin, thuộc tính tập tin,… Bạn có thể lựa chọn để theo dõi một tập hợp tùy chỉnh các sự kiện thay đổi hệ thống thông qua tab 'Events'.

Sử dụng danh mục và bộ lọc tập tin

DiskPulse Pro cho phép lập danh mục và lọc những thay đổi hệ thống tập tin đã nhận diện theo phần mở rộng, loại tập tin và kiểu thay đổi. Khi theo dõi một hay nhiều ổ đĩa hoặc thư mục, DiskPulse sẽ tự động lập danh mục tất cả các thay đổi hệ thống tập tin và cập nhật ngay danh sách các danh mục tập tin, được đặt ngay bên dưới danh sách thay đổi trong ứng dụng GUI chính.

Mặc định, DiskPulse sẽ lập danh mục toàn bộ tập tin theo phần mở rộng và hiển thị danh sách những phần mở rộng tập tin đã nhận diện và sắp xếp theo số lượng tập tin đã thay đổi. Đối với mỗi danh mục, DiskPulse sẽ hiển thị lượng khoảng trống ổ đĩa, số lượng tập tin đã thay đổi và phần trăm tập tin đã thay đổi đó tương ứng với các danh mục tập tin khác. Bạn được phép sử dụng hộp kết hợp 'Categories' để lập danh mục các tập tin theo loại tập tin hoặc kiểu thay đổi.

Sử dụng biểu đồ DiskPulse

Công cụ theo dõi ổ đĩa này cung cấp nhiều dạng biểu đồ khác nhau với chức năng hiển thị số lượng tập tin cũng như lượng khoảng trống ổ đĩa đã thay đổi trên từng phần mở rộng, kiểu thay đổi, kích thước và dạng tập tin. Để mở hộp thoại biểu đồ trong ứng dụng GUI của DiskPulse, hãy lựa chọn mục menu 'Command - View Charts'.

Tùy thuộc vào phương thức lập danh mục đã lựa chọn, hộp thoại biểu đồ sẽ hiển thị số lượng tập tin hoặc khoảng trống ổ đĩa đã thay đổi trên từng phần mở rộng, kiểu thay đổi, kích thước tập tin hay loại tập tin. Công cụ lựa chọn phương thức ở phía dưới cùng hộp thoại cung cấp khả năng chuyển đổi giữa các phương thức biểu đồ có sẵn.

Mặc định, hộp thoại biểu đồ sẽ hiển thị số liệu cho các danh mục thay đổi được hiển thị hiện thời. Chẳng hạn, để mở biểu đồ hiển thị số lượng tập tin trên từng danh mục, hãy thiết lập phương thức lập danh mục thay đổi 'Categorize by File Type' và mở hộp thoại biểu đồ ra.

Lưu trữ báo cáo theo dõi ổ đĩa

DiskPulse Pro cho phép người sử dụng có kinh nghiệm xuất các bản báo cáo theo dõi ổ đĩa ra định dạng HTML, Excel CSV và text. Để xuất báo cáo, hãy nhấn nút 'Report' được đặt ở trên thanh công cụ chính.

Trên hộp thoại 'Report', nhập tiêu đề báo cáo, xác định tên tập tin để lưu trữ báo cáo đó và lựa chọn một trong những định dạng sau: HTML, Excel CSV, XML, PDF hay ASCII text. Theo mặc định, DiskPulse sẽ lưu trữ một bản báo cáo theo dõi ổ đĩa gồm 1000 sự thay đổi hệ thống tập tin mới nhất.

Để xuất bản báo cáo đầy đủ chứa tất cả những thay đổi hệ thống tập tin, hãy tăng số lượng thay đổi tới giá trị phù hợp. Nên nhớ rằng những báo cáo theo dõi ổ đĩa chứa hàng ngàn thay đổi có thể rất lớn và khó mở khi sử dụng các công cụ tiêu chuẩn đặc biệt khi xuất ra định dạng HTML.

Xuất báo cáo PDF

DiskPulse Pro, DiskPulse Ultimate và DiskPulse Server cho phép xuất những thay đổi hệ thống tập tin ra báo cáo PDF. Để xuất báo cáo, nhận diện những thay đổi hệ thống tập tin trong một hay nhiều ổ đĩa hoặc thư mục và nhấn nút 'Save' được đặt trên thanh công cụ chính.

Trên hộp thoại lưu trữ, lựa chọn định dạng PDF, nhập tiêu đề báo cáo, nhập tên tập tin để lưu trữ báo cáo đó và nhấn nút 'Save'.

Xuất báo cáo ra cơ sở dữ liệu SQL

DiskPulse Ultimate và DiskPulse Server cung cấp tính năng gửi các bản báo cáo theo dõi thay đổi ổ đĩa tới cơ sỡ dữ liệu SQL thông qua giao diện cơ sở dữ liệu ODBC. Báo cáo có thể được gửi tới cơ sở dữ liệu SQL thông qua ứng dụng GUI chính hoặc tiện ích dòng lệnh, được sử dụng để thực hiện các thao tác theo dõi ổ đĩa trên nhiều server hoặc máy tính để bàn và gửi toàn bộ báo cáo tới một cơ sở dữ liệu tập trung.

Thêm vào đó, bạn có thể sử dụng phiên bản sản phẩm DiskPulse Network để nhận báo cáo từ các server khác nhau cũng như tận dụng tính năng phân tích báo cáo tiên tiến. DiskPulse Network lưu trữ báo cáo theo dõi thay đổi ổ đĩa trong cơ sở dữ liệu SQL đồng thời cho phép xác định các quy luật phân tích báo cáo tùy chỉnh và gửi thông báo email khi nhận diện được những thay đổi hệ thống quan trọng.

Quản lý báo cáo tự động

DiskPulse cho phép lưu trữ báo cáo trong danh mục hoặc cơ sở dữ liệu báo cáo với số lượng xác định đồng thời tự động xóa những báo cáo cũ và giải phóng khoảng trống ổ đĩa. Những tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc cài đặt theo dõi thay đổi ổ đĩa hoàn toàn tự động khi người sử dụng muốn lưu trữ lịch sử các tập tin báo cáo trong thư mục báo cáo hoặc lịch sử báo cáo thay đổi ổ đĩa trong cơ sở dữ liệu SQL.

Theo mặc định, DiskPulse lưu trữ tất cả báo cáo trong thư mục báo cáo hoặc cơ sở dữ liệu SQL. Để kích hoạt chức năng quản lý báo cáo tự động, hãy mở hộp thoại 'Options', lựa chọn tab 'Reports' và thay đổi các tùy chọn 'Report Files' hoặc 'Report Database' tới giá trị phù hợp.

Tìm kiếm sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu

DiskPulse cho phép tìm kiếm những thay đổi hệ thống tập tin theo tên, danh mục, ngày tháng sửa đổi, chủ sở hữu tập tin, kích thước tập tin,… trong tất cả các bản báo cáo theo dõi thay đổi ổ đĩa được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL. Để tìm kiếm những thay đổi đó trong DiskPulse Ultimate hay DiskPulse Server, mở hộp thoại cơ sở dữ liệu và nhấn nút 'Search'. Để tìm kiếm những thay đổi hệ thống tập tin trong cơ sở dữ liệu báo cáo, bạn có thể nhấn nút 'Search' được đặt trên thanh công cụ chính.

Theo dõi nhiều thư mục

DiskPulse có khả năng theo dõi nhiều ổ đĩa hoặc thư mục. Để theo dõi nhiều thư mục, nhấn nút 'Manage Profile' được đặt ở phía bên phải của hộp kết hợp lựa chọn profile và xác định tất cả các ổ đĩa hoặc thư mục cần theo dõi. Toàn bộ những ổ đĩa và/hoặc thư mục đã xác định đó, bao gồm cả thư mục phụ, sẽ được theo dõi cùng lúc và tất cả những thay đổi hệ thống tập tin sẽ được báo cáo trong một trình xem xen kẽ duy nhất.

Theo dõi dạng tập tin cụ thể

DiskPulse Pro cho phép người sử dụng máy tính có kinh nghiệm theo dõi những thay đổi của dạng tập tin cụ thể trong tập tin chương trình và thư viện DLL đặt trên ổ hệ thống.

Để thêm một hay nhiều quy tắc ghép tập tin, hãy mở hộp thoại profile, lựa chọn tab 'Rules' và nhấn nút 'Add'. Trên hộp thoại 'Rules', lựa chọn loại quy tắc phù hợp và xác định tất cả các thông số cần thiết.

Trong suốt tiến trình theo dõi ổ đĩa, DiskPulse Pro sẽ theo dõi toàn bộ các thư mục đầu vào và áp dụng các quy tắc ghép tập tin đã xác định tới những tập tin đã thay đổi. Những tập tin không phù hợp với quy tắc đã định sẽ được bỏ qua và trình xem kết quả chỉ chứa những tập tin mà người sử dụng đã chọn lựa.

Ngoại trừ thư mục khỏi tiến trình theo dõi

DiskPulse cung cấp khả năng ngoại trừ một hay nhiều thư mục khỏi tiến trình theo dõi thay đổi ổ đĩa. Để cài đặt, mở hộp thoại profile theo dõi, lựa chọn tab 'Exclude' và thêm một hay nhiều thư mục để ngoại trừ.

Trong trường hợp đơn giản nhất, chỉ cần thêm đường dẫn thư mục hoàn chỉnh để ngoại trừ khỏi tiến trình theo dõi. Thêm vào đó, người sử dụng có kinh nghiệm có sẽ áp dụng câu lệnh macro để ngoại trừ nhiều thư mục khỏi tiến trình theo dõi ổ đĩa.

Gửi thông báo email

Chương trình cho phép bạn thiết lập chức năng gửi thông báo email về những thay đổi quan trọng trong thư mục hoặc tập tin hệ thống. Để kích hoạt chức năng này dựa vào dòng lệnh theo dõi thay đổi ổ đĩa, hãy mở hộp thoại dòng lệnh, lựa chọn tab 'Advanced', kích hoạt các thao tác theo dõi thay đổi ổ đĩa và xác định số lượng thay đổi cụ thể để gửi thông báo cho người sử dụng qua email.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 9.8.16
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,6 MB
  • Lượt xem: 430
  • Lượt tải: 395
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012/8.1/10
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm