🖼️
 • DupScout Pro
 • DupScout Pro 2.7.20 là một tiện ích tìm các file trùng lặp miễn phí, nhanh và dễ sử dụng cho phép bạn phát hiện và dọn dẹp các file trùng lặp trên các đĩa, các máy tính được nối mạng và các thiết bị lưu trữ NAS.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DupScout (64-bit)
 • DupScout 2.7.20 là một ứng dụng đơn giản, cho phép người dùng nhanh chóng quét ổ cứng của mình và dò tìm các file trùng, có khả năng làm tốn rất nhiều dung lượng ổ cứng...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Pulse Server
 • “Thám tử” Disk Pulse sẽ giúp bạn theo dõi mọi sự thay đổi diễn ra trong thư mục chỉ định. Qua đó, bạn sẽ biết được người khác đã làm gì trong thư mục quan trọng của mình mỗi khi vắng nhà.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Pulse Ultimate
 • “Thám tử” Disk Pulse sẽ giúp bạn theo dõi mọi sự thay đổi diễn ra trong thư mục chỉ định. Qua đó, bạn sẽ biết được người khác đã làm gì trong thư mục quan trọng của mình mỗi khi vắng nhà.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 16 phần mềm.