Panda Batch File Renamer

Tải về
3 (1) Animal Software Miễn phí 789 Dung lượng: 905,8 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Panda Batch File Renamer là một tiện ích dễ sử dụng cho việc đổi tên nhiều tập tin.

Giao diện trực quan cung cấp một cách linh hoạt để nhanh chóng thay đổi các tên tập tin. Các tên tập tin hiện hành và cuối cùng được hiển thị cùng nhau trên màn hình và bất kì thay đổi nào được hiển thị trên màn hình ngay lập tức.

Thông tin được lấy trực tiếp từ các thẻ tag ID của hình ảnh và các tập tin nhạc có thể được chèn vào tên tập tin.

Nhiều tùy chọn đổi tên có thể được xếp hàng để thực hiện các thay đổi rất tỉ mỉ đến các tên tập tin nếu cần thiết. Một lịch sử của những thay đổi được lưu giữ, cho phép chúng được hoàn tác nếu một sai lầm được thực hiện. Các tùy chọn đổi tên có thể được lưu để bạn không cần phải liên tục tạo lại chúng.

Panda Batch File Renamer

Nhiều tùy chọn đổi tên có sẵn, bao gồm:

- Chèn văn bản, số tuần tự, ngày tháng và thời gian, thẻ âm nhạc, thẻ hình ảnh, thông tin tập tin, thông tin hình ảnh,…

- Thay thế khối văn bản, đoạn văn bản, các kí tự có dấu, regex,…

- Hủy bỏ các kí tự, số, chữ cái, biểu tượng, tất cả các văn bản,…

- Thay đổi case, đảo ngược văn bản, cắt văn bản,…

Những cải thiện trong phiên bản 2.1:

- Đồ họa cờ được cải thiện.

- Sửa lỗi với việc "Cài đặt cho một thanh bộ nhớ..." được thực thi mà gây ra việc thất bại để bắt đầu.

Yêu cầu hệ thống:
Windows XP/Vista 32bit/Windows 7 (32bit + 64bit)

Độ phân giải màn hình tối thiểu: 900x600

Microsoft .NET Framework 3.5 (nếu chưa có, tải về tại đây)

Theo yume

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 905,8 KB
  • Lượt xem: 797
  • Lượt tải: 789
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế