PC Icon Editor

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,5 MB
  • Lượt xem: 2.344
  • Lượt tải: 2.336
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

PC Icon Editor là một công cụ dùng để tạo, chỉnh sửa và quản lý những icon của Windows, con trỏ, và thư viện icons, tạo windows icon từ ảnh kỹ thuật số, xuất file icon thành file bitmap.Đồng thời có thể trích xuất icons từ file exe, dll, drv, scr và ico và lưu lại thành file icon hoặc thư viện Icon.

Theo softvnn

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.