Phân loại từ 1.0 Luyện phân loại từ tiếng Việt

Tải về
5 (1) [email protected] Miễn phí 135 Ngày: Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10

Phân loại từ được chia thành 4 phần giúp các em tìm hiểu, phân loại từ, mở rộng vốn từ thông qua các khái niệm từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Phân loại từ 1, 4 nằm trong CD Việt Games 10.1. Còn phân loại từ 2, 3 nằm trong CD Việt Games 10.2 do công ty [email protected] phát hành

Nhờ đó các em sẽ nâng cao khả năng nhận biết, phân loại từ để hiểu sâu hơn về từ trong tiếng Việt. Các thao tác sử dụng cũng khá đơn giản, các em chỉ cần thực hiện thao tác kéo thả từ. Nếu làm đúng phần mềm sẽ thông báo và tặng 10 điểm. Còn sai sẽ thông báo, các từ sai vị trí bị đánh dấu trên màn hình và em không được điểm nào.

Đạt trên 100 điểm, sẽ bắt đầu tính toán để đưa em vào danh sách những người chơi có điểm số cao nhất. Mỗi lần sử dụng sự trợ giúp bị trừ đi 5 điểm.

Các bộ phần mềm Phân loại từ

Phân loại từ 1

Phân loại từ 1 giúp các em rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, phân loại và chuyển từ vào cột. Trên màn hình phần chính giữa sẽ hiện các khối hộp hình chữ nhật, mỗi hộp tương ứng với dòng chữ mô tả, đó chính là chủ đề hay phân loại các từ có trong hộp này. Bên phải màn hình sẽ hiện một danh sách các từ cho trước.

Phân loại từ 1

Nhiệm vụ của các em là phân loại tất cả các từ có trong danh sách bên phải, rồi đưa chúng vào các khối hộp nằm giữa màn hình theo đúng chủ đề phân loại của chúng.

Phân loại từ 2

Phân loại từ 2 giúp các em mở rộng vốn từ thông qua các khái niệm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Trên màn hình phần chính giữa sẽ hiện 2 khối hộp hình chữ nhật, mỗi hộp sẽ tương ứng với một dòng chữ mô tả. Thông thường hộp bên trái sẽ có chủ đề là từ đồng nghĩa với 1 từ cho trước, hộp bên phải sẽ có chủ đề từ trái nghĩa với một từ cho trước. Bên phải màn hình sẽ hiện một danh sách các từ cho trước.

Phân loại từ 2

Nhiệm vụ của các em là phân loại tất cả các từ có trong danh sách bên phải và đưa chúng vào 2 khối hợp nằm giữa màn hình theo đúng chủ đề của chúng.

Phân loại từ 3

Phân loại từ 3 giúp các em biết cách phân loại và chuyển từ vào bảng. Trên màn hình sẽ hiện một bảng gồm 2 cột với 3, 4 hoặc 5 hàng. Cột đầu tiên của bảng đã điền thông tin chủ đề, cột thứ 2 để trống. Nhiệm vụ của các em là điền các từ vào các ô của cột trống này trong bảng sao cho các từ này tương ứng với chủ đề, ý nghĩa của các từ đã có trong các ô tại cột đầu tiên.

Phân loại từ 3

Bên phải màn hình sẽ nhìn thấy một danh sách các từ. Đây chính là các từ cần điền vào ô trống trong bảng. Các em chỉ cần dùng chuột kéo thả các từ này vào ô còn trống trong bảng. Nếu kéo nhầm có thể dùng chuột kéo thả ngược lại các từ từ ô trong bảng sang cột danh sách bên phải. Tiếp tục các thao tác kéo thả này cho đến hết, làm xong nhấn nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.

Phân loại từ 4

Trong trò chơi Phân loại từ 4, các em nhập từ đồng nghĩa, trái nghĩa trực tiếp vào bảng. Trên màn hình hiện 1 bảng gồm 2 cột và 3, 4 hoặc 5 hàng. Cột đầu tiên đã đuợc điền thông tin như đồng nghĩa với từ, trái nghĩa với từ. Cột thứ 2 để trống.

Phân loại từ 4

Nhiệm vụ của các em là điền các từ vào ô của cột trống sao cho đúng với yêu cầu đã ghi trong các ô tại cột đầu tiên. Bên phải màn hình sẽ nhìn thấy một danh sách các từ. Đây chính là các từ cần điền vào các ô trống trong bảng. Em hãy thực hiện thao tác kéo thả các từ này vào ô còn trống trong bảng. Nếu nhầm có thể dùng chuột kéo thả ngược lại. Làm tiếp tục các thao tác kéo thả này cho đến hết, khi xong thì nhấn nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 294
  • Lượt tải: 135
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10
Liên kết tải về
Chọn file tải phía dưới:
Tìm thêm: Phân loại từ

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm