🖼️
 • Phân loại từ Luyện phân loại từ tiếng Việt
 • Phân loại từ được chia thành 4 phần giúp các em tìm hiểu, phân loại từ, mở rộng vốn từ thông qua các khái niệm từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Phân loại từ 1, 4 nằm trong CD Việt Games 10.1. Còn phân loại từ 2, 3 nằm trong CD Việt Games 10.2.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • VietSmall Poster - Phần mềm đăng bài tự động
 • Phần mềm VietSmall Poster là một mềm tự động đăng bài "Auto Post" giúp bạn đăng bài lên hàng chục website giao vặt nổi tiếng nhất ở Việt nam chỉ với một click chuột, bạn cũng chỉ cần một phút cho việc đăng tin.
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Phân tích thị trường Template Phân tích thị trường
 • Mẫu này được thiết kế để giúp tiếp thị, bán hàng, tài chính và dự báo thị phần cho một sản phẩm hay dịch vụ mới. Bạn có thể sử dụng mẫu để dự báo doanh thu hàng năm và tổng lợi nhuận dựa trên dự báo thị phần và để tạo ra biểu đồ minh họa xu hướng doanh thu và lợi nhuận.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Phân tích cạnh tranh Template Phân tích cạnh tranh
 • Hiểu đối thủ cạnh tranh với phân tích đối thủ theo mẫu này. Nhập các chi tiết trên năm đối thủ cạnh tranh và đánh giá các ứng dụng của từng yếu tố để doanh nghiệp của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Nối từ cho Android Trò chơi nối từ truyền thống
 • Nối từ cho Android là trò chơi nối từ truyền thống, với luật chơi rất đơn giản. Hai người chơi sẽ cùng nhau thi đấu xem ai là người ghép được nhiều từ có 2 chữ nhất, chữ cuối của người này sẽ là chữ bắt đầu của người kia.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️