AceFTP

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5,1 MB
  • Lượt xem: 2.846
  • Lượt tải: 2.837
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu

AceFTP là một phần mềm cho phép bạn truyền tải các file từ hệ thống của mình tới một Internet Server theo giao thức truyền tệp FTP. Với AceFTP, bạn có thể kết nối với bất cứ loại server nào. Nó có những tùy chọn đặc biệt và tiên tiến, như kết nối tới nhiều server cùng một lúc. Ðiều này thật tiện lợi và kinh tế cho các nhà quản trị mạng của các công ty có nhiều Web site hay những bạn ký gửi homepage của mình tới nhiều server. Bạn sẽ chỉ cần up là có thể "grat" (grade) được tất cả các server. Giao diện đồ họa giúp bạn làm việc một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.

Ba chức năng được coi là "chiến" nhất của AceFTP:

- Công cụ xem được tích hợp (integrated viewer) : giúp bạn có thể xem hay nghe trước các file trước khi gửi chúng đi. Bạn không cần thoát khỏi AceFTP mà vẫn có thể mở được các file hình ảnh, đồ họa, âm thanh, HTML, Java Applet, Active X control.

- Kết nối đồng thời nhiều server : AceFTP là một trong các FTP Client đầu tiên có khả năng lý thú này. Bạn có thể mở nhiều phiên làm việc cùng một lúc và truyền tải các file tới tất cả các server kết nối.

- Lưu giữ các thư mục theo chế độ cache : AceFTP lưu giữ vào bộ nhớ cache của hệ thống nội dung các thư mục mà bạn vừa truy cập. Nhờ vậy, bạn có thể nhanh chóng duyệt qua FTP site của mình.

Theo Echip

Liên kết tải về

Link Download chính thức: