Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh sau Đại học năm 2013 - Trường ĐH Y tế Công Cộng

Tải về
  • Đánh giá:
    4 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 61 KB
  • Lượt tải: 429
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh sau Đại học năm 2013 - Trường ĐH Y tế Công Cộng

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013

Đăng ký dự thi chương trình:

 Thạc sỹ YTCC
 Thạc sỹ QLBV
 Chuyên khoa I YTCC
 Bổ túc kiến thức Y tế công cộng

Họ và tên thí sinh (IN HOA): .................................................................................... Nam            Nữ 

Sinh ngày .........tháng ........ năm .........     Nơi sinh(ghi tỉnh): ………………...........................................

Văn bằng đại học: Trường .......................................................................................................................

Hệ:..............................Năm tốt nghiệp: .................Ngành: ..................................... Xếp loại: ………………

Bổ túc kiến thức YTCC (nếu có): Đã hoàn thành 

Nghề nghiệp: ……………………………………… Năm bắt đầu vào nghề: …………………………………

Đối tượng dự thi: Tự do                 Cơ quan nhà nước 

Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ với thí sinh: .........................................................................................................

Điện thoại DĐ:..............................

Đối tượng ưu tiên:

Thương binh, bệnh binh 
Người dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế khó khăn
Đang công tác >2 năm tại vùng cao, vùng sâu, miền núi, hải đảo 
Con liệt sĩ 
Anh hùng lực lượng vũ trang 
Con nạn nhân chất độc màu da cam 

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Điện thoại di động: …….………….… Cố đinh: ………………………………………….

Tôi xin cam đoan những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển và xin cam kết thực hiện đúng qui chế đào tạo của Nhà nước và Bộ Giáo dục Đào tạo, các qui định của Nhà trường sau khi được công nhận trúng tuyển.

 

Ngày ....... tháng ...... năm 201..
Người đăng ký
(Kí và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết