Phone 2 Chrome for Android

Tải về

2,5 (2) Luis G Valle Miễn phí 539 Dung lượng: 340 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Phone 2 Chrome là một dự án có chứa:

 • Ứng dụng Android
 • Tiện ích mở rộng Chrome
 • Dịch vụ Dropbox

…để gửi các đường link từ thiết bị Android tới trình duyệt Google Chrome trên desktop.

Phone 2 Chrome for Android

Cách thức làm việc:

 • Ứng dụng Android sẽ tạo một file trên file hệ thống Dropbox tại: Dropbox/phone2chrome/pages
 • Nó có chứa thông tin về các đường link trong định dạng chuẩn.
 • Khi bạn chia sẻ đường link với ứng dụng Phone2Chrome, nó sex thêm một entry mới vào file này.
 • Trên máy tính, người dùng chỉ việc mở Chrome và kích vào tiện ích mở rộng Phone2Chrome. Nó sẽ mở đường link trong thẻ mới.
 • Hãy nhớ cài đặt tiện ích mở rộng Phone2Chrome. Vào Chrome Extensions Store và tìm kiếm "Phone2Chrome".

Thay đổi gần đây:

 • Giao diện đã được cải thiện
 • Truy cập bản ghi trình duyệt từ thẻ mới để chia sẻ dễ dàng hơn.

Lamle

2,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 340 KB
 • Lượt xem: 559
 • Lượt tải: 539
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về
Link Download chính thức: