Phone Cleaner Free For Android Xóa tin nhắn và bản ghi cuộc gọi

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 36 KB
  • Lượt xem: 809
  • Lượt tải: 796
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.0 and up
Giới thiệu

Với ứng dụng Phone Cleaner Free có thể dễ dàng xóa tin nhắn SMS và các bản ghi cuộc gọi trên điện thoại Android của bạn.

Một số tính năng chính:

- Xóa sạch cuộc gọi đi.

- Xóa sạch cuộc gọi đến.

- Xóa sạch cuộc gọi nhỡ.

- Xóa sạch tin nhắn SMS đã gửi.

- Xóa sạch tin nhắn SMS đã nhận.

- Xóa sạch tin nháp.

Phone Cleaner Free For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về