+Photo Zoom Tiện ích phóng to hình ảnh

Tải về

4 (2) Google Miễn phí 1.993 Dung lượng: 1,9 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista

+Photo Zoom là add-on của Chrome giúp bạn phóng to hình ảnh trong Google+ Stream một cách đơn giản, nhanh chóng nhất.

+Photo Zoom

Chỉ cần dê chuột qua hình ảnh bạn muốn phóng to và +Photo Zoom sẽ tải phiên bản đã phóng to của hình ảnh đó lên.

Bản cập nhật 0.1.0.14 thêm phần hỗ trợ cho phóng to và thu nhỏ khi nhấn phím. Trang tùy chọn sẽ hiện ra một lần khi bạn cài đặt hoặc cập nhật cho phiên bản này. Điều này chỉ để báo cho bạn biết về các tính năng mới được thêm vào chứ không phải để quảng cáo hoặc buộc bạn đánh giá phiên bản trên Webstore.

Yêu cầu kỹ thuật:

Các phiên bản cần truy cập vào các trang trên plus.google.com để tích hợp JavaScript cần thiết cho việc phóng to, thu nhỏ hình ảnh khi bạn dê chuột qua chúng. Phiên bản hoạt động hoàn toàn trong phạm vi trình duyệt của bạn và không thu thập bất kỳ thông tin nào. Việc nó thực hiện là tìm kiếm URL của các hình ảnh mở rộng.

+Photo Zoom không truy cập vào lịch sử trình duyệt của bạn, tuy nhiên, nó lại dựa vào quá trình liên kết và/hoặc mở các tab trong trình duyệt đó.

Đặng Hương

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,9 KB
  • Lượt xem: 2.052
  • Lượt tải: 1.993
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm