PHPMaker 2019.0.7 Phần mềm lập trình PHP chuyên nghiệp

Tải về

3 (1) e World Technology Dùng thử 1.695 Dung lượng: 37 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista/Server 2008/Server 2012/7/8/10

PHPMakerphần mềm lập trình tự động mạnh mẽ giúp nhanh chóng tạo một bộ PHP đầy đủ từ cơ sở dữ liệu MySQL. Sử dụng PHPMaker, bạn có thể ngay lập tức tạo các trang Web cho phép người dùng xem, chỉnh sửa, tìm kiếm, bổ sung và xóa các bản ghi trên Web.

PHPMaker được thiết kế cho khả năng linh hoạt cao, vô số tùy chọn cho phép bạn tạo các ứng dụng PHP phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Mã được tạo ra rất gọn gàng và dễ tùy biến. Mã PHP có thể chạy trên cả nền máy chủ Windows hoặc Linux/Unix. PHPMaker có thể giúp bạn tiết kiệm vô số thời gian và phù hợp cho cả người dùng mới bắt đầu cũng như đã có kinh nghiệm.

Điểm mới ở công cụ lập trình PHPMaker 2019

Công cụ lập trình PHPMaker 2019 bổ sung rất nhiều tính năng mới hữu ích, đáp ứng nhu cầu người dùng. Hiện tại, PHPMaker có thể nói là công cụ lập trình PHP mạnh mẽ và linh hoạt nhất nhưng vẫn đảm bảo tính dễ sử dụng.

Thiết kế bố cục mới bằng Bootstrap 4 và AdminLTE 3

Bố cục PHPMaker
Font Awesome 4 thay thế Bootstrap 3 Glyphicons

Menu mới của PHPMaker
Menu theo chiều dọc với các mục menu trên thanh điều hướng nằm phía trên cùng của cửa sổ PHPMaker

Các mục trong menu thanh điều hướng

 • Cho phép sắp xếp các mục menu theo chiều dọc và nằm phía trên cùng lúc.
 • Tự động ẩn menu theo chiều dọc nếu tất cả các mục đều nằm ở thanh điều hướng phía trên.

Các mục trên menu thanh điều hướng của PHPMaker

REST API

 • Cho phép thao tác CRUD cho các bảng biểu (với Advanced Security)

REST API của PHPMaker

Hỗ trợ cơ sở dữ liệu SQLite

PHPMaker hỗ trợ cơ sở dữ liệu SQLite

Nhập dữ liệu từ Excel/CSV

PHPMaker nhập dữ liệu từ file excel

Áp dụng Bộ luật bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

 • Extension Field Encryption (chỉ dành cho người dùng đăng ký) để mã hóa các trường lựa chọn bằng thông tin cá nhân.
 • Bổ sung trang thỏa thuận và quyền riêng tư.

PHPMaker bổ sung trang quyền riêng tư

 • Download và xóa dữ liệu cá nhân

PHPMaker hỗ trợ tải và xóa dữ liệu cá nhân

Trang chỉnh sửa Grid

 • Với tùy chọn Return Page để quay lại trang List hoặc trang Grid-Add/Edit.

PHPMaker hỗ trợ chỉnh sửa Grid

Kiểm tra bảng và tên các biến trường dữ liệu

 • Cho phép kiểm tra các tên biến để sử dụng chúng chính xác trong những sự kiện server và tập lệnh client.

PHPMaker hỗ trợ kiểm tra bảng và tên các biến

Định dạng ngày/thời gian không cần giây

 • Hỗ trợ Date/Time Picker cho tất cả người dùng và Time Picker chỉ dành cho người dùng đăng ký.

Rút ngắn thời gian sử dụng PHPMaker

Cài đặt nâng cao mới

 • Múi giờ cơ sở dữ liệu cho SET TIME ZONE.
 • Xuất các ảnh phạm vi khi xuất dữ liệu bằng dompdf/PHPWord/PhpSpreadsheet.
 • Sử dụng Date/Time không cần giây.
 • Lưu cache tra cứu.
 • Đếm cache tra cứu.
 • Nhập thời gian thực hiện tối đa theo giây.
 • Nhập bản ghi chỉ có thể chèn dữ liệu.
 • Nhập bản ghi theo giao dịch.
 • Nhập các extension file được hỗ trợ.
 • Nhập từ dấu phân cách, ký tự trích dẫn CSV.
 • Mã hóa quản trị viên, tên người dùng cơ sở dữ liệu và mật khẩu.
 • Mã hóa phím bảo vệ dữ liệu.
 • Hỗ trợ trình gửi thư PHPMailer (smtp/mail/sendmail).
 • Sử dụng chính sách cookie.
 • Sử dụng trang dữ liệu cá nhân Personal Data.
 • Khóa bí mật ký API JWT.
 • Thuật toán ký API JWT.
 • Tiêu đề ủy quyền API JWT.
 • Thời gian truy cập API sau khi đăng nhập (theo giây).
 • Thời gian hết hạn API sau khi đăng nhập (theo giây).
 • Tiêu đề API Access-Control-Allow-Origin.

Sự kiện server và script client mới

 • Các sự kiện server và tập lệnh client cho trang Add Option và Detail Grid.
 • PersonalData_Downloading
 • PersonalData_Deleted
 • Page_Importing
 • Row_Import
 • Page_Imported

Bổ sung khác

 • Vùng tên PHP
 • Cải tiến quy ước đặt tên.
 • Tự động tải bảng và các lớp trang.
 • Soạn thảo quản lý các gói.
 • Tra cứu cache để cải thiện hiệu quả trường tra cứu.
 • Quản lý cấp quyền hạn người dùng (một phần) bởi những người không phải quản trị viên (Dynamic User Level).
 • Cải thiện xử lý XSS bằng HTML Purifier.
 • Tối ưu hóa đồng bộ bảng liên kết bằng kết nối URL.
 • Hiển thị số lượng bảng tổng hợp và chi tiết dữ liệu trong trang Master/Detail-View.
 • Hỗ trợ liên kết phương thức cho extension Preview (chỉ cho người dùng đã đăng ký).
 • Rút ngắn định dạng thời gian (AM/PM) cho extension TimePicker (chi cho người dùng đã đăng ký).
 • PHPMailer 6.
 • Hỗ trợ địa chỉ email với các tên như "John Smith<johnsmith@company.com>" (cho sự kiện server gửi email).
 • Cập nhật JsRender, Moment, jQuery File Upload, TimePicker, CKEditor, tinyMCE, mobile_detect.php, mobile-detect.js, PhpSpreadsheet (thay thế PHPExcel), PHPWord.
 • Luôn sử dụng Microsoft PHP Driver cho SQL Server (không còn hỗ trợ chức năng COM).
 • Luôn sử dụng mysqli (không còn hỗ trợ extension mysql).
 • Nhiều cải tiến nhỏ khác.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 2019.0.7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 37 MB
 • Lượt xem: 1.804
 • Lượt tải: 1.695
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Vista/Server 2008/Server 2012/7/8/10
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:
Tìm thêm: PHPMaker

Có thể bạn quan tâm