Microsoft Visual C++ Redistributable Gói tiện ích hỗ trợ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio

Tải về

3,7 (109) Microsoft Miễn phí 153.352 Dung lượng: 14 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012/8.1/10

Visual C++ là tiện ích giúp cài đặt các thành phần run-time cần thiết để chạy ứng dụng C++ được viết trên Visual Studio.

Visual C++ Redistributable Packages gồm 2 phiên bản miễn phí cho máy tính 32-bit và 64-bit. Tiện ích bổ sung đầy đủ những thành phần run-time trong thư viện Visual C++. Đây là những thành phần không thể thiếu để chạy ứng dụng viết bằng ngôn ngữ C++ và liên kết mạnh mẽ với thư viện Visual C++.

Gói Visual C++ Redistributable được sử dụng để chạy các chương trình trên máy tính ngay cả khi chúng chưa được cài đặt bộ Visual Studio. Các thành phần run-time thuộc thư viện: C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP và OpenMP.

Tiện ích hỗ trợ Visual Studio 2015
Visual C++ Redistributable Packages cài đặt thành phần run-time cần thiết để chạy ứng dụng C++

Các phiên bản Visual C++

Visual Studio 2015, 2017 và 2019

Tải xuống gói Microsoft Visual C++ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio 2015, 2017 và 2019. Các bản cập nhật sau đây là gói Visual C++ có thể phân phối lại mới nhất hỗ trợ cho Visual Studio 2015, 2017 và 2019.

 • x86: vc_redist.x86.exe
 • x64: vc_redist.x64.exe
 • ARM64: vc_redist.arm64.exe

Lưu ý: Visual C++ 2015, 2017 và 2019 tất cả chia sẻ cùng một tệp Redistributable.

Ví dụ, cài đặt Visual C++ 2019 Redistributable sẽ ảnh hưởng đến các chương trình được xây dựng trên Visual C++ 2015 và 2017. Tuy nhiên, cài đặt Visual C++ 2015 Redistributable sẽ không thể thay thế các phiên bản mới hơn của các tập tin được xây dựng trên Visual C++ 2017 và 2019 Redistributable.

Điều này khác với tất cả các phiên bản Visual C++ trước đó, vì chúng có các tệp thời gian chạy riêng biệt, không chia sẻ với các phiên bản khác.

Visual Studio các phiên bản cũ hơn bao gồm:

 • Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)
 • Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)
 • Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1
 • Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1

Hướng dẫn cài đặt Visual C++ Redistributable

 • Tải đúng phiên bản Visual C++ Redistributable 32-bit hoặc 64-bit cho máy tính.
 • Chọn file .exe rồi nhấn Next.
 • Để cài đặt ngay, chọn nút Run hoặc Save để lưu và cài đặt sau.
3,7 (109) Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 14 KB
 • Lượt xem: 193.664
 • Lượt tải: 153.352
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012/8.1/10

Liên quan, thay thế