Microsoft Visual C++ Redistributable Gói tiện ích hỗ trợ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio

Tải về

3,7 (116) Microsoft Miễn phí 196.629 Dung lượng: 24,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012/8.1/10

Visual C++ tiện ích giúp cài đặt các thành phần run-time cần thiết để chạy ứng dụng C++ được viết trên Visual Studio.

Visual C++ Redistributable Packages gồm 2 phiên bản miễn phí cho máy tính 32-bit và 64-bit. Tiện ích bổ sung đầy đủ những thành phần run-time trong thư viện Visual C++. Đây là những thành phần không thể thiếu để chạy ứng dụng viết bằng ngôn ngữ C++ và liên kết mạnh mẽ với thư viện Visual C++.

Gói Visual C++ Redistributable được sử dụng để chạy các chương trình trên máy tính ngay cả khi chúng chưa được cài đặt bộ Visual Studio. Các thành phần run-time thuộc thư viện: C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP và OpenMP.

Tiện ích hỗ trợ Visual Studio 2015
Visual C++ Redistributable Packages cài đặt thành phần run-time cần thiết để chạy ứng dụng C++

Các phiên bản Visual C++

Visual Studio 2015, 2017, 2019 và 2022

Hiện Microsoft Visual C++ Redistributable tiếng Anh (en-US) đã có hỗ trợ mới nhất cho Visual Studio 2015, 2017, 2019 và 2022. Phiên bản được hỗ trợ mới nhất có các tính năng C++ được triển khai gần đây nhất, các cải tiến về bảo mật, độ tin cậy và hiệu suất. Công cụ này cũng bao gồm các bản cập nhật tuân thủ tiêu chuẩn thư viện và ngôn ngữ chuẩn C++ mới nhất. Nhà phát triển Microsoft khuyên bạn nên cài đặt phiên bản mới cho tất cả các ứng dụng được tạo bằng Visual Studio 2015, 2017, 2019 hoặc 2022.

Các bản cập nhật sau đây là gói Visual C++ có thể phân phối lại mới nhất hỗ trợ cho Visual Studio 2015, 2017, 2019 và 2022:

 • x86: vc_redist.x86.exe (phiên bản x86 được hỗ trợ mới nhất)
 • x64: vc_redist.x64.exe (phiên bản x64 được hỗ trợ mới nhất. Gói X64 Redistributable chứa cả Binary file ARM64 và X64. Gói này giúp dễ dàng cài đặt các binary Visual C++ ARM64 cần thiết khi X64 Redistributable được cài đặt trên thiết bị ARM64)
 • ARM64: vc_redist.arm64.exe (phiên bản ARM64 được hỗ trợ mới nhất)

Lưu ý:

 • Các phiên bản Visual Studio kể từ Visual Studio 2015 chia sẻ cùng các tệp có thể phân phối lại. Ví dụ: mọi ứng dụng được xây dựng bởi bộ công cụ Visual Studio 2015, 2017, 2019 hoặc 2022 đều có thể sử dụng Microsoft Visual C++ Redistributable mới nhất. Tuy nhiên, phiên bản Microsoft Visual C++ Redistributable được cài đặt trên máy phải bằng hoặc cao hơn phiên bản của bộ công cụ Visual C++ được sử dụng để tạo ứng dụng của bạn.
 • Hỗ trợ Windows XP: Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows XP vào ngày 8/4/2014. Các phiên bản hiện tại của Visual C++ Redistributable cho Visual Studio 2015 - 2022 chỉ hỗ trợ Windows Vista, 7, 8.1, 10 và 11.

Visual Studio 2015, 2017 và 2019

Tải xuống gói Microsoft Visual C++ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio 2015, 2017 và 2019. Các bản cập nhật sau đây là gói Visual C++ có thể phân phối lại mới nhất hỗ trợ cho Visual Studio 2015, 2017 và 2019.

 • x86: vc_redist.x86.exe
 • x64: vc_redist.x64.exe
 • ARM64: vc_redist.arm64.exe

Lưu ý: Visual C++ 2015, 2017 và 2019 tất cả chia sẻ cùng một tệp Redistributable.

Ví dụ, cài đặt Visual C++ 2019 Redistributable sẽ ảnh hưởng đến các chương trình được xây dựng trên Visual C++ 2015 và 2017. Tuy nhiên, cài đặt Visual C++ 2015 Redistributable sẽ không thể thay thế các phiên bản mới hơn của các tập tin được xây dựng trên Visual C++ 2017 và 2019 Redistributable.

Điều này khác với tất cả các phiên bản Visual C++ trước đó, vì chúng có các tệp thời gian chạy riêng biệt, không chia sẻ với các phiên bản khác.

Visual Studio các phiên bản cũ hơn bao gồm:

 • Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)
 • Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)
 • Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1
 • Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1

Hướng dẫn cài đặt Visual C++ Redistributable

 • Tải đúng phiên bản Visual C++ Redistributable 32-bit hoặc 64-bit cho máy tính.
 • Chọn file .exe rồi nhấn Next.
 • Để cài đặt ngay, chọn nút Run hoặc Save để lưu và cài đặt sau.
3,7 (116) Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 24,3 MB
 • Lượt xem: 252.715
 • Lượt tải: 196.629
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012/8.1/10

Liên quan, thay thế