Ping Monitor

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 19 KB
  • Lượt xem: 709
  • Lượt tải: 696
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

Ping Monitor là phần mềm ứng dụng tiện ích hiệu quả, có thể cho phép bạn theo dõi sự sẵn có của một mạng lưới và một số máy tính.

Dưới đây là một số tính năng chính của "Ping Monitor":
· Màn hình máy chủ sẵn có
lưu trữ
· Cung cấp cho mỗi máy chủ lưu trữ số liệu thống kê
· Hiển thị hàng ngày số liệu thống kê
· Lưu báo cáo hàng ngày (lúc 00:00)


Liên kết tải về

Link Download chính thức: