Utility Ping

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 568 KB
  • Lượt xem: 1.232
  • Lượt tải: 1.220
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Giới thiệu

Utility Ping là một tiện ích “ping” mạnh mẽ và khéo léo dùng cho người quản trị hệ thống hay webmaster kiểm tra kết nối mạng, được dự đoán để thay thế cho chương trình “ping” tiêu chuẩn có trong Windows của Microsoft mãi mãi.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: