Quick Recovery for FAT & NTFS

Tải về

3 (1) Unistal Dùng thử 322 Dung lượng: 4,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Quick Recovery for FAT & NTFS là phần mềm khôi phục dữ liệu dành cho Windows. Nó sẽ khôi phục dữ liệu xóa/mất từ file hệ thống FAT và NTFS và hỗ trợ tất cả các phiên bản của hệ điều hành Windows. Guided File Excavation Technology (GFETCh) của Quick Recovery cũng sẽ giúp định vị các file và folder đã bị mất trong các phân vùng đã bị ghi đè.

Quick Recovery for FAT & NTFS

Các tính năng chính:

 • Khôi phục dữ liệu từ phân vùng đã bị mất/format
 • Khôi phục tất cả các loại file, ví như Word/Excel/Access/PowerPoint
 • Khôi phục tất cả các file email, ví như MS Outlook/Outlook Express/Lotus Notes,...
 • Chế độ Automatic/Exhaustive/Manual để khôi phục Desktop
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Sao chép ổ cứng có phân vùng xấu
 • Khôi phục phân vùng và dữ liệu đã bị xóa ngay cả khi MFT bị phân mảnh và vỡ
 • Khôi phục phân vùng và dữ liệu ngay cả khi tag meta MFT bị ghi đè
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,6 MB
 • Lượt xem: 328
 • Lượt tải: 322
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về