Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista 6.112 Driver card mạng

Tải về

4,7 (6) Realtek Miễn phí 17.752 Dung lượng: 4,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista

Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista phiên bản 6.112 là bộ driver card mạng cho Windows Vista.

Hỗ trợ: RTL8100B(L)/RTL8100C(L)/RTL8101L/RTL8139C(L)/RTL8139C(L)+/RTL8139D(L)/RTL8100(L), RTL8130/RTL8139B(L)

4,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 6.112
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,9 MB
  • Lượt xem: 18.125
  • Lượt tải: 17.752
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista