Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista 6.112 Driver card mạng

Tải về
 • Đánh giá:
  4,7 ★ 6 👨
 • Phát hành:
 • Version: 6.112
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,9 MB
 • Lượt xem: 17.840
 • Lượt tải: 17.618
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Vista
Giới thiệu

Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista phiên bản 6.112 là bộ driver card mạng cho Windows Vista.

Hỗ trợ: RTL8100B(L)/RTL8100C(L)/RTL8101L/RTL8139C(L)/RTL8139C(L)+/RTL8139D(L)/RTL8100(L), RTL8130/RTL8139B(L)

Liên kết tải về