Recovery Toolbox for Address Book

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Lượt xem: 570
 • Lượt tải: 562
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Công cụ Recovery Toolbox for Address Book cho phép khôi phục thông tin liên lạc từ cơ sở dữ liệu Windows Address Book nơi dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng mail như Microsoft Outlook và Outlook Express (file *.wab) được lưu trữ.

Recovery Toolbox for Address Book

Với ứng dụng này, bạn có thể:

 • Nhanh chóng khôi phục dữ liệu đã xóa từ Address Book
 • Hiển thị bạn ghi các thay đổi trong Address Book;
 • Khôi phục hiệu quả dữ liệu từ Address Book bị lỗi bởi virus hoặc bởi một chương trình virus khi đang kiểm tra và chữa file Windows Address Book
 • Khôi phục dữ liệu từ Address Book nếu cơ sở dữ liệu không còn đọc được nữa do lỗi kỹ thuật.
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.