🖼️
  • Camera Translator cho Android Ứng dụng dịch ảnh trên Android
  • Camera Translator for Android là ứng dụng chuyên dịch hình ảnh sang văn bản, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt. Camera Translator chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 2.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Translate Photo cho iOS Ứng dụng dịch ảnh cho iPhone, iPad
  • Translate Photo là ứng dụng dịch hình ảnh thông minh, có thể trích xuất văn bản từ bất kỳ nguồn in nào như tài liệu, sách, bảng hiệu, hướng dẫn hoặc thông báo... và dịch ngay lập tức bất kỳ ngôn ngữ nào trong 90 ngôn ngữ trên thế giới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AION Ứng dụng dịch ảnh trong game, truyện tranh, eBook...
  • AION là ứng dụng biên dịch thông minh, có thể dịch toàn bộ văn bản trên ảnh sang ngôn ngữ mong muốn và hỗ trợ mọi hệ điều hành. Ai-ON app cực kỳ hữu ích khi chơi game, đọc truyện tranh, eBook...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️