🖼️
🖼️
🖼️
 • Internet Explorer 7 Trình duyệt IE7
 • Bản Internet Explorer (IE) mới nhất dành cho Windows XP có thêm kiểu duyệt theo thẻ (tab), thanh công cụ chống lừa đảo trực tuyến (phishing), giao diện mới và nhiều tính năng an ninh mạng, trong đó "tăng lực" cho ActiveX...
 • Xếp hạng: 4 916 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Internet Explorer 11 Trình duyệt web trên Microsoft Windows
 • Internet Explorer cung cấp cho người dùng trình duyệt web mạnh mẽ, với rất nhiều tính năng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các lập tình viên và thiết kế.
 • Xếp hạng: 4 133 Phiếu bầu
🖼️
 • IE7Pro Phần mở rộng cho trình duyệt Internet Explorer
 • IE7 Pro là một Add-on rất cần thiết cho Internet Explorer, nó cung cấp nhiều tính năng đặc biệt và những sự điều chỉnh hợp giúp cho IE trở nên thuận tiện hơn, hữu ích hơn, an toàn và cá tính.
 • Xếp hạng: 3 143 Phiếu bầu
🖼️
 • WOT for Internet Explorer
 • Các trang web trên Internet là nguồn tài nguyên khổng lồ, ta có thể vào đó khám phá nhiều thứ. Nhưng ở đâu đó trong các trang web, vẫn tiềm ẩn những mối nguy hại, đe dọa sự an toàn cho máy tính.
 • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
 • RJ TextEd Portable Biên tập văn bản và nguồn Unicode
 • RJ TextEd là một trình biên tập văn bản và nguồn Unicode. RJ TextEd là một trình biên tập văn bản và nguồn đầy đủ về tính năng với hỗ trợ Unicode, làm nổi bật cú pháp và tập hợp mã...
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Web Padlock
 • Web Padlock là một trình quản lý người dùng web, nó sẽ block các trình duyệt web khác (Internet Explorer, Netscape, America Online), để lại Web Padlock là trình duyệt web duy nhất.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • RJ TextEd Phần mềm biên tập văn bản
 • RJ TextEd 14.40 là một trình biên tập văn bản và nguồn Unicode. RJ TextEd là một trình biên tập văn bản và nguồn đầy đủ về tính năng với hỗ trợ Unicode, làm nổi bật cú pháp và tập hợp mã.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu