Internet Explorer Password Recovery

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 39 KB
  • Lượt xem: 433
  • Lượt tải: 423
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mọi Window
Giới thiệu

Công cụ này phục hồi mật khẩu bảo vệ VBA module có sẵn trong tài liệu Word và Excel.
Internet Explorer Password Recovery phục hồi mật khẩu MS Office VBA của bạn nhanh và dễ dàng.

Sử dụng Lalim VBA Password bạn có thể phục hồi mật khẩu bị quên hoặc mất với Word và Excel macro.
Để khôi phục mật khẩu trong các tài liệu Office 2000/XP được sử dụng hàng loạt. Nó có thể mất quá nhiều thời gian. Có một cách tốt khác đó là : bạn có thể thiết lập lại một mật khẩu đã biết để bạn có thể truy cập ngay.

Liên kết tải về