🖼️
 • Active Desktop Calendar Lịch công tác tiện lợi trên desktop
 • Active Desktop Calendar là một ứng dụng máy tính rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm cho phép bạn ghi chú các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc...như một cuốn lịch ngay trên màn hình máy tính.
 • Xếp hạng: 3 90 Phiếu bầu
🖼️
 • Active Desktop Calendar (64 bit)
 • Active Desktop Calendar là một ứng dụng máy tính rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm cho phép bạn ghi chú các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc...như một cuốn lịch ngay trên màn hình máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Active@ UNERASER Khôi phục file và folder dữ liệu miễn phí
 • Active@ UNERASER là phần mềm dành cho DOS và Windows để khôi phục các file và folder dữ liệu trên hệ thống file FAT12, FAT16, FAT32 và NTFS. Hơn nữa, nó còn có thể khôi phục tập tin từ phân vùng đã bị xóa và format lại.
 • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
 • Calendar Gadget Calendar Gadget
 • Calendar Gadget là một thiết kế dành riêng cho bộ lịch trong máy tính của bạn.Với Calendar Gadget, bạn có thể làm cho bộ lịch đẹp cho bất cứ dịp nào mà bạn muốn. Calendar Gadget được thiết kế nhỏ gọn với nhiều tiện ích khác mà những bộ lịch khác không làm
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Active Keyboard Kích hoạt phím nóng
 • Sử dụng phím nóng thường xuyên ở hầu hết mọi tác vụ là thói quen của dân xài máy tính dạng “pro”. “Active Keyboard” sẽ nâng chất “pro” của bạn lên một tầm cao mới...
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Active Ports
 • Một công cụ phân phối miễn phí, giúp bạn theo dõi tất cả các kết nối được mở tại máy tính của bạn và chỉ ra chính xác tiến trình hay ứng dụng nào đang sử dụng kết nối đó, cũng như kết nối đó đến đâu.
 • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Active Calculator
 • Active Calculator là một tiện ích mạnh mẽ sẽ giúp bạn đánh giá biểu thức toán học trong ứng dụng của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Active Whois Kiểm tra thông tin tên miền nhanh chóng
 • Active Whois (hay Active Whois Browser) là công cụ truy xuất thông tin tên miền trực tuyến cho phép bạn thu thập những thông tin chi tiết về các bản ghi DNS, người sở hữu, địa chỉ IP và nhiều hơn nữa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️