🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • PDFMyURL - Chuyển đổi nội dung trang web sang PDF
  • PDFMyURL là ứng dụng web hữu ích và hoàn toàn miễn phí cho những ai vì mục đích công việc riêng, mà muốn chuyển đổi toàn bộ nội dung một trang web bất kỳ đang duyệt sang định dạng tập tin PDF.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Talking Clipboard
  • Talking Clipboard 2.9.1 là một phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói, nó có thể đọc các tài liệu văn bản, các RSS feeds và các trang web bằng cách sử dụng giọng nói nhân tạo gần như thật...
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Người Vận Chuyển The Transporter
  • Người vận chuyển (The Transporter) là phim hành động võ thuật của Mỹ mở đầu cho loạt phim The Transporter nổi tiếng sau này.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu